Teikiama pagalba

Kada ir kur galima kreiptis dėl pagalbos

Nemokama pagalba tėvams telefonu ir internetu

Karštoji linija 116000

Konsultacijos vaiko tėvams, globėjams ir artimiesiems dėl galimų veiksmų dingus vaikui. Operatyvios vaiko paieškos užsienyje paskelbimas ir organizavimas.
Emocinis palaikymas ir psichologinė pagalba

Pagalba teikiama visą parą nemokamu telefonu 116 000
Pagalba internetu www.116000.lt

„Tėvų linija“

Konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuva“ dalis, įgyvendinama kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. tėvai gali skambinti nemokamu telefonu 8 8000 900 12 su profesionaliu psichologu pasikonsultuoti jiems rūpimais vaikų auklėjimo klausimais.
Pagalba internetu: https://www.tevulinija.lt/

„Moters pagalba moteriai“

Programa įkurta siekiant teikti psichologinę, teisinę konsultaciją, emocinę paramą ir reikiamą informaciją apie tolesnės pagalbos formas moterims, patiriančioms bet kurios rūšies, t. y. fizinį, psichologinį, seksualinį, ekonominį bei institucinį smurtą, prekybą žmonėmis ar seksualinį išnaudojimą prostitucijos tikslais (mediacijos paslaugos).

Pagalba teikiama visą parą teikiama nemokamu telefonu 8 800 66366, bei laiškais programa el. p. pagalba@moteriai.lt
Pagalba internetu:  http://moters-pagalba.lt

„Vilties linija“

Emocinės paramos tarnyba suaugusiesiems, teikianti nemokamą, anonimišką emocinę paramą telefonu bei laiškais visos Lietuvos gyventojams. Kiekvienas „Vilties linijos“ konsultantas ar savanoris vadovaujasi konsultanto etikos principais.

Pagalba teikiama visą parą nemokamu telefonu 116 123 arba elektroniniu paštu 116123@viltieslinija.lt.
Pagalba internetu: http://www.viltieslinija.lt/

Specializuotos pagalbos centrai (SPC)

Specializuotos pagalbos centras – viešąsias funkcijas atliekanti institucija, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. Į juos gali kreiptis visų Lietuvos savivaldybių gyventojai.

Pagalba teikiama nemokamu telefonu 865095216 nuo 8 iki 21 val. arba elektroniniu paštu spc@lygus.lt

Programėlė „Pagalba sau“

Inovatyvi universalios psichikos sveikatos problemų prevencijos priemonė, kuri buvo sukurta remiantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis bei mokslinių tyrimų išvadomis. Ši mobilioji aplikacija ne tik padeda stebėti savo būseną, bet ir suteikia informaciją, kur kreiptis ar nukreipti kitą, prireikus pagalbos. Programėlės tikslas: emocinio raštingumo, savipagalbos įgūdžių ir asmenybės atsparumo ugdymas, o auditorija – visa Lietuvos visuomenė, besinaudojanti išmaniaisiais telefonais. Partneriai: LR sveikatos apsaugos ministerija, „Jaunimo linija“, Valstybinis psichikos sveikatos centras, LR Prezidentės kampanija „Už saugią Lietuvą“.

Programėlė prieinama „Google Play“ android telefonų vartotojams: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sam.pagalbasau
iOS sistemų vartotojams: https://itunes.apple.com/us/app/pagalba-sau/id1276103899?mt=8

„S.M.A.R.T. TĖVYSTĖ“

„S.M.A.R.T. TĖVYSTĖ“ yra pirmasis Lietuvos vaikų apsaugai sukurtas praktinis įrankis. Ankstyvosios intervencijos ir prevencijos modelio tikslas – atpažinti rizikas vaiko gerovei ir reaguoti teikiant pagalbą anksčiau nei atsiranda problemos. „S.M.A.R.T. TĖVYSTĖ“ skirta tiek specialistams, tiek plačiajai visuomenei. Ši platforma padės šeimoms pamatyti ir identifikuoti galimus sunkumus auginant vaikus.

Anketą galima pildyti šiame internetiniame puslapyje: http://www.smarttevyste.lt/

Nemokama pagalba vaikams telefonu ir internetu

„Vaikų linija”

Pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu bei internetu. „Vaikų linija“ teikdama pagalbą vaikams europiniu  nemokamu numeriu 116111, bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistais. Tai leidžia užtikrinti ne tik emocinės paramos vaikams prieinamumą, bet ir socialinių, teisinių konsultacijų bei paslaugų gavimą.

Pagalba teikiama nemokamu telefonu 116 111 kasdien nuo 11 iki 23 val.
Pagalba internetu: https://www.vaikulinija.lt/

„Jaunimo linija“

Viena didžiausių Lietuvoje veikiančių nemokamos emocinės paramos telefonu ir internetu tarnyba. Nuo 1991 metų veikiančioje tarnyboje dirba apie 350 savanorių (Vilniuje, Kaune ir  Klaipėdoje).

Pagalba teikiama visą parą nemokamu telefonu
8 800 28888, pokalbiais internetu nuo 18 iki 22 val. Pokalbis trunka 45-60 min. Taip pat prisiregistravus galima parašyti elektroninį laišką, apibūdinant savo problemą.
Pagalba internetu: https://www.jaunimolinija.lt/lt/

„BE PATYČIŲ“

Kampanija „BE PATYČIŲ“ – tai 2004 m. „Vaikų linijos“ inicijuota kampanija (ankstesnis pavadinimas „Nustok tyčiotis“), kurios pagrindinis tikslas – smurto ir patyčių prevencija. Šia kampanija siekiama kurti saugesnę aplinką ne tik ugdymo įstaigose, bet ir suaugusių žmonių gyvenime, norima atkreipti dėmesį į šios problemos svarbą bei šviesti visuomenę.

Vaikui patyrus ar matant bet kokio tipo patyčias galima skambinti į „Vaikų liniją“ nemokamu telefonu 116 111 kasdien nuo 11 iki 23 val.
Pagalba internetu: https://www.bepatyciu.lt/

„Linija Doverija“

Nemokama anoniminė, emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų kalba. Emocinę paramą teikia savanoriai-moksleiviai.

Pagalba teikiama nemokamu telefonu 8 800 77277, 16.00-20.00 nuo antradienio iki šeštadienio (išskyrus valstybės švenčių dienas).

Koordinuotos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Kokioms šeimų grupėms teikiama koordinuota pagalba?
• Šeimoms, patiriančioms socialinę riziką;
• socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms (skurdas, negalia, psichikos ligos);
• šeimoms, patekusioms į krizę (tėvų nedarbas, skyrybos, žalingi įpročiai, šeimos narių netektys);
• vaikams, vengiantiems lankyti mokyklą, darantiems teisės pažeidimus ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
• šeimoms, kurios augina vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, iš jų vaikus, turinčius elgesio, emocijų ir kitų raidos sutrikimų;
• vaikams, kuriems paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymas gali būti (yra) neveiksmingas dėl tam tikrų veiksnių ar aplinkybių ir jų šeimoms;
• tėvams, kurių vaikams paskirta vidutinė priežiūros priemonė;
• vaikams, kuriems paskirta vidutinė priežiūros priemonė baigiasi ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).

Koordinuotos pagalbos vaikui ir jo šeimai skyrimo kriterijai
• Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) pavienės atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės;
• vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) reikia ne mažiau kaip 2 skirtingų sričių (sektorių) specialistų pagalbos;
• vaikas nelanko jokios ugdymo įstaigos ir negauna jokios jo poreikius tenkinančios pagalbos;
• galimai yra pažeistos vaiko teisės (į mokslą, sveikatą, maistą, pastogę);
• vaikui nustatytas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;
• vaikui ar bent vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytas neįgalumas.

Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo klausimai svarstomi, kai:
• gautas vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;
• su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;
• gautas minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);
• priimamas sprendimas vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas tik vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis;
• gauta Vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).

MINIMALIOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS VAIKUI

Vaiko minimalios priežiūros priemonė – priemonė, kurią vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos, neatitraukiant vaiko arba kiek įmanoma mažiau jį atitraukiant nuo jo atstovų pagal įstatymą. Šiomis priemonėmis siekiama teigiamų jo elgesio pokyčių.

Vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo pagrindai
• Vaikas padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;
• vaikas padarė administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
• vaikas padarė administracinį nusižengimą, tačiau jam, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė;
• Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų. Šiuo atveju minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos tik tada, kai yra išnaudotos visos švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybės.

Vaikui gali būti skiriamos šios minimalios priežiūros priemonės
• Lankytis pas specialistą;
• lankyti vaikų dienos centrą ar kitą švietimo, kultūros, sporto, socialines ar kitas paslaugas teikiančią arba darbinę veiklą bendruomenėje vykdančią įstaigą ar organizaciją, iš jų nevyriausybinę organizaciją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
• tęsti mokymąsi toje pačioje ar kitoje bendrojo ugdymo mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje pagal privalomojo švietimo programas;
• dalyvauti sporto, menų ar kitoje terapijoje, konkrečiose valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vykdomose neformaliojo vaikų švietimo, elgesio keitimo, socialinio ugdymo, prevencijos programose, kuriomis siekiama įgyvendinti šio įstatymo tikslus ir teigiamai veikti vaiko elgesį;
• gydytis psichikos ir elgesio sutrikimus dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, patologinį potraukį azartiniams lošimams, kitus įpročių ir potraukių sutrikimus;
• dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) procese;
• atlikti bendruomenei arba švietimo ar kitai įstaigai ar institucijai naudingą veiklą.

Dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo vaikui į savivaldybės administraciją gali kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, mokykla, seniūnija, prokuroras, teismas (dėl vaikų nuo 16 iki 18 m. padarytų administracinių nusižengimų).

VIDUTINĖ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖ VAIKUI

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre. Ši priemonė gali būti skiriama ne jaunesniam kaip 14 metų vaikui. Vaiko vidutinės priežiūros priemonę skiria teismas.

Vidutinė priežiūros priemonė skiriama vaikui, kuris:
• padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
• kai minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių, išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonė buvo paskirta nurodytu pagrindu.

Vidutinės priežiūros priemonės taikymas vaikų socializacijos centre

Vaikų socializacijos centro paskirtis – formuoti ir įtvirtinti socialiai priimtiną vaikų elgesį, didinti jų psichologinį atsparumą ydingam socialinės aplinkos poveikiui, padėti susigrąžinti mokymosi motyvaciją, užtikrinant ugdymą, mokymosi ir švietimo pagalbos teikimą. Centras yra valstybinė bendrojo ugdymo mokyklų grupei priskiriama specializuota įstaiga, skirta delinkventinio elgesio vaikams, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė.

Dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo vaikui į savivaldybės administraciją gali kreiptis vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, mokykla, seniūnija, prokuroras.

Koordinuotai teikiamas paslaugas, minimalios ir vidutinės priežiūros priemones šeimoms skiria Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymą.

Lietuvos Respublikos minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas.

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė) Nijolė Stuglienė, adresas: Vilniaus g. 19, Švenčionys, 233 kab., tel. 8 694 38799; el. p. nijole.stugliene@svencionys.lt

BAZINIS PASLAUGŲ ŠEIMAI PAKETAS – šeimai teikiamų psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, vaikų priežiūros ir ugdymo, sveikatos, švietimo, sociokultūrinių paslaugų, užtikrinančių būtinąją pagalbą, skirtą šeimos gebėjimams savarankiškai spręsti iškylančias problemas stiprinti ir sudaryti galimybes kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo šeimoje, rinkinys.

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Aprašymas

Kada turėtų būti pradedama teikti

Teikėjas, adresas, kontaktiniai duomenys

1.

Atvirasis darbas su jaunimu

 Darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, siekiant ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, padėti jam aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius.

Ne vėliau nei per 10 dienų nuo kreipimosi

Švenčionių miesto kultūros centro atvirosios jaunimo erdvės, Vilniaus g. 1, Švenčionių m., tel. 8 686 99770

Pabradės miesto kultūros centro atvirosios jaunimo erdvės, Vilniaus g. 46, Pabradės m., tel. 8 623 53281

Švenčionėlių miesto kultūros centro atvirosios jaunimo erdvės, Vilniaus g. 1, Švenčionėlių m., tel. 8 622 53788

2.

Ikimokyklinis ugdymas

Paslauga, padedanti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius, teikiama vaikui tėvų (globėjų / rūpintojų) pageidavimu pagal ikimokyklinio ugdymo programą nuo vaiko gimimo, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.

Nuo prašyme įvardijamos datos, jei nėra objektyvių kliūčių

Švenčionių lopšelis – darželis „Gandriukas” Sodų g. 30 ir Taikos g. 4, Švenčionių m., tel. 8 387 52130, el. p. gandriukas.svenciony@gmail.com

Švenčionių r. Pabradės „Ryto” gimnazija Upės g. 19, Pabradės m., tel. 8 387 54478, el. p. rastine@rytogimnazija.eu

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelis – darželis „Vyturėlis” Ateities g. 50, Švenčionėlių m., tel. 8 387 33331, el. p. svencioneliai.vyturelis@gmail.com

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyrius, Postavų g. 36, Adutiškio mstl.,  tel. 8 387 59244, el. p. adutiskio.vidurine@gmail.com

3.

Informavimas

Įvairių institucijų, įstaigų ar organizacijų, dirbančių su šeimomis, specialistų pagal kompetenciją teikiama asmenims reikalinga informacija apie socialinę, sveikatos, švietimo ir ugdymo pagalbą.

Informavimo paslaugos asmenims teikiamos individualiai, kreipimosi dieną

Švenčionių r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyrius teikia informaciją kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto klausimais, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. 8 387 66367, el. p. svietimo.skyrius@svencionys.lt

Švenčionių r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teikia informaciją socialinės paramos,  socialinių paslaugų teikimo klausimais, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. 8 387 66357el. p. sps@svencionys.lt  

 Švenčionių r. socialinių paslaugų centras teikia informaciją socialinių paslaugų, atvejo vadybos, globos centro veiklos ir kt. kausimais, Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31318,
el. p. centras@svencioniurspc.lt

 VšĮ Švenčionių r. Pirminės sveikatos priežiūros centras teikia informaciją sveikatos priežiūros klausimais, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 51317, el. p. svencioniupspc@gmail.com

4.

Konsultavimas

Įvairių institucijų, įstaigų ir organizacijų, dirbančių su šeimomis, specialistų pagal kompetenciją teikiama pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama jo (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.

Ne vėliau nei per 5 dienų nuo kreipimosi

Švenčionių r. sav. administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius teikia kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto klausimais, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. 8 387 66367, el. p. svietimo.skyrius@svencionys.lt

Švenčionių r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius teikia konsultacijas socialinių paslaugų, vaikų globos ir piniginės paramos teikimo klausimais, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. 8 387 66357, el. p. sps@svencionys.lt

 Švenčionių r. socialinių paslaugų centras teikia informaciją socialinių paslaugų, atvejo vadybos, globos centro veiklos ir kt. kausimais, Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31318,
el. p. centras@svencioniurspc.lt

Švenčionių r. savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) konsultuoja minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos ,socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo klausimais, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. 8 694 38799, el. p. nijole.stugliene@svencionys.lt 

VšĮ Švenčionių r. Pirminės sveikatos priežiūros centras teikia informaciją sveikatos priežiūros klausimais, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 51317, el. p. svencioniupspc@gmail.com

5.

Kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymas

Savivaldybių viešųjų bibliotekų, jų filialų, taip pat struktūrinių teritorinių padalinių teikiamos paslaugos, kuriomis siekiama didinti bendrąjį asmenų raštingumą, skatinti jų kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese.

Paslauga pradedama teikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo asmens kreipimosi į paslaugos teikėją dienos.

Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka ir jos filialai, Vilniaus g.2/1, Švenčionių m., tel. 8 387 51649, 8 387 51662, el. p. viesoji.biblioteka@svencionys.lt, info@svencioniuvb.lt

6.

Neformalusis vaikų švietimas

Kryptinga švietimo veikla, padedanti tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, įgyti kompetencijų ir tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformalusis vaikų švietimas teikiamas bendrojo ugdymo mokyklose per visus mokslo metus, atsižvelgiant į mokyklos sudarytą veiklų tvarkaraštį. Kiti teikėjai paslaugą teikia neformaliojo vaikų švietimo paslaugos sutartyje nustatytu laiku.

Švenčionių lopšelis – darželis „Gandriukas” Sodų g. 30 ir Taikos g. 4, Švenčionių m., tel. 8 387 52130, el. p. gandriukas.svenciony@gmail.com

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelis – darželis „Vyturėlis”, Ateities g. 50, Švenčionėlių m., tel. 8 387 33331, el. p. svencioneliai.vyturelis@gmail.com

Švenčionių r. Pabradės „Ryto” gimnazija, Upės g. 19, Pabradės m., tel. 8 387 53889, el. p. rastine@rytogimnazija.eu

Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos” gimnazija, Viliniaus g. 53, Pabradės m., tel. 8 387 53889, el .p. zeimenos.gimnazija@gmail.com

Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija, Mokyklos g. 24, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31312, el. p. Mindaugo.gimnazija@svnc@gmail.com 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Adutiškio g. 18, Švenčionių m., tel. 8 387 51112, el. p. zemaicio.gimnazija.svencionys@gmail.com

Švenčionių r. Pabradės meno mokykla, Vilniaus g. 8, Pabradės m., tel. 8 387 54205, el. p. pabradesmm@gmail.com; pabradesmm@takas.lt

Švenčionių r. Švenčionėlių meno mokykla, Kaltanėnų g. 7, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31223, el. p. svencioneliumm@gmail.com

Švenčionių r. Švenčionių Juliaus Siniaus mokykla, Lentupio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 51052, el. p. meno.miredo@gmail.com

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., tel. 8 387 44368, el. p. kaltnanenu.utc@gmail.com

Švenčionių rajono sporto centras, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. 8 387 52480, el. p. sportocentras@svencionys.lt

Sveikatingumo ir sporto klubas „Švenčionėliai”, Mokyklos g. 24, Švenčionėlių m., tel. 8 686 11500, el.p. donsalna@gmail.com

Jėgos sporto šakų klubas „Grifas”, Taikos g. 4, Švenčionių m., tel.8 686 18247, el. p. donka@dtiltas.lt

Viešoji įstaiga sporto klubas „Liūto narvas”, A. Rymo g. 10, Švenčionių m.,  tel. 8 682 10787, el.p. liutonarvas@gmail.com

7.

Nemokama pirminė teisinė pagalba

Teisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus teisminius dokumentus, rengimas, patarimų dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka teikimas, taikaus ginčo išsprendimo veiksmų atlikimas ir taikos

Iš karto arba ne vėliau nei per 5 darbo dienas

Švenčionių r. sav. administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, Vilniaus g. 19, Švenčionių m., tel. 8 387 66372, el. p. juristas@svencionys.lt

8.

Pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymas

Paslaugos, padedančios asmenims ir (ar) šeimoms įgyti tėvystės įgūdžių ar juos tobulinti.

Ne vėliau nei per 20 darbo dienų, skubiais atvejais – tą pačią dieną

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Sodų g. 30, Švenčionių m., tel. 8 387 51404, el. p. sc.svencionys@gmail.com

Bendruomeniniai šeimos namai. Projektinė veikla- „Kompleksinės paslaugos šeimai”, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 66041, el. p. svencioniur.bsn@gmail.com

9.

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra

 

Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) komandos teikiamos paslaugos, pirminė ambulatorinė odontologinė asmens sveikatos priežiūra ir pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra.

Pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą

VšĮ Švenčionių r. pirminės sveikatos priežiūros centras, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 513 17, el. p. svencioniupspc@gmail.com

VšĮ Švenčionių r. pirminės sveikatos priežiūros centro Pabradės poliklinika, Upės g. 40, Pabradės m., tel. 8 387 51148 el. p. svencioniupspc@gmail.com

VšĮ Švenčionių r. pirminės sveikatos priežiūros centro Švenčionėlių poliklinika, Švenčionėlių g. 1, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31243 el. p. svencioneliaipspc@takas.lt

10.

Psichosocialinė pagalba

Pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, santuokos nutraukimą, psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nepriežiūrą, krizinį nėštumą), vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas, turintiems elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų, ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę pagalbą, sielovadą.

Ne vėliau nei per 20 darbo dienų, skubiais atvejais – tą pačią dieną

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras, Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31318 el. p. centras@svencioniurspc.lt

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Sodų g. 30, Švenčionių m., tel. 8387 51404 el. p. sc.svencionys@gmail.com

VšĮ Švenčionių r. pirminės sveikatos Psichikos sveikatos centras, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 68221, el. p. svencioniupspc@gmail.com

Bendruomeniniai šeimos namai. Projektinė veikla – „Kompleksinės paslaugos šeimai”, Stūnaičio g. 3, Švenčionių m.,  tel. 8 387 66041, el. p. svencioniur.bsn@gmail.com

11.

Šeimos mediacija

Neteisminė ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai, dalyvaujantys kompleksinių paslaugų šeimai projektų veiklose, padeda šeimai rasti priimtinus sprendimus.

Ne vėliau nei per 20 darbo dienų

Bendruomeniniai šeimos namai. Projektinė veikla – „Kompleksinės paslaugos šeimai”, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., tel. 8 387 66041, el. p. svencioniur.bsn@gmail.com

12.

Švietimo pagalba

Mokiniams, jų tėvams (globėjams / rūpintojams) specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą.

Kai skiria gerovės komisija, Švietimo pagalbos tarnyba

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Sodų g. 30, Švenčionių m., tel. 8387 51404, el. p. sc.svencionys@gmail.com

Švenčionių lopšelis – darželis „Gandriukas” Sodų g. 30 ir Taikos g. 4, Švenčionių m., tel. 8 387 52130, el. p. gandriukas.svenciony@gmail.com

Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos” gimnazija, Viliniaus g. 53, Pabradės m., tel. 8 387 53889, el .p. zeimenos.gimnazija@gmail.com

Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija, Mokyklos g. 24, Švenčionėlių m., tel. 8 387 31312, el. p. Mindaugo.gimnazija@svnc@gmail.com 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Adutiškio g. 18, Švenčionių m., tel. 8 387 51112, el. p. p.zemaicio.gimnazija.svencionys@gmail.com

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelis – darželis „Vyturėlis” Ateities g. 50, Švenčionėlių m., tel. 8 387 33331, el. p. svencioneliai.vyturelis@gmail.com

Švenčionių r. Pabradės „Ryto” gimnazija Upės g. 19, Pabradės m., tel. 8 387 54478, el. p. rastine@rytogimnazija.eu

Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos vaikų dienos centras „Šypsenėlė”, Bažnyčios g. 26, Švenčionėlių m., tel. 8 67935699, el. p. svencioneliu.parapija@gmail.com

13.

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Dienos socialinės priežiūros paslaugų, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius ir gyvenimo įgūdžius, teikimas vaikui ir jo šeimos nariams vaikų dienos centruose.

Ne vėliau nei per 20 darbo dienų

Švenčionių profesinio rengimo centro vaikų dienos centras, Liepų al. 2, Cirkliškis, Švenčionių r., tel. 8 387 51357, el. p. centras@sprc.w3.lt; jolita.mas74@gmail.com

Švenčionių Visų šventųjų parapijos vaikų dienos centras „Liepsnelė”, Laisvės a. 5, Švenčionių m., tel. 8 69968423, el. p. parapijosvdc@gmail.com

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras „Šaltinėlis”, Liepų g. 2, Milkuškų k., Švenčionių r., tel. 8 652 25366, el. p. jurgulia@mail.ru

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras „Šaltinėlis”, Stoties g. 16, Švenčionių m., tel. 8 683 95180, el. p. rrasa123@gmail.com

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras „Šaltinėlis”, Vilniaus g. 46, Pabradės m., Švenčionių r., tel. 8 675 079242, el .p. jgk.citadele@gmail.com

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras „Šaltinėlis”, Mokyklos g. 29, Prienų k., Švenčionių r., tel. 8 617 63 087, el. p. anna651217@gmail.com

Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro Adutiškio vaikų dienos centras, Pastavų g. 36, Adutiškio mstl., Švenčionių r., tel. 8 626 47756, el. p. adutiskiovdc@gmail.com

Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro Švenčionėlių vaikų dienos centras, Švenčionėlių m., Švenčionių r., tel.  8 626 64475, el. p. svencioneliai.vdc@gmail.com

14.

 Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija

Specialistų komandos teikiamos ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams (globėjams / rūpintojams).

 Konsultacija ne vėliau nei per 30 darbo dienų

 

Teikiama paslauga

Paslaugos teikėjas

Paslaugos gavėjai

Paslaugos teikimo vieta

Kas gali kreiptis?

Kur kreiptis?

ŠVIETIMO PAGALBOS SRITIS

Mokinių gebėjimų pedagoginis psichologinis vertinimas

Pagrindinis pedagoginio psichologinio mokinio gebėjimų  įvertinimo tikslas – nustatyti jo intelektinių gebėjimų lygį bei ypatumus, išsiaiškinti realųjį žinių, mokėjimų ir įgūdžių lygį ir, jei reikia, rekomenduoti mokinio poreikius atitinkančią  ugdymo programą ir reikalingą švietimo pagalbą

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba

Vaikai

Sodų g. 30, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 51 404

El. p. sc.svencionys@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://www.spt.svencionys.lm.lt/

Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Vaiko raidos įvertinimas

Vaikui atliekamas testas, kuris yra skirtas kalbai, judesiams, socialiniam bendravimui, pažinimui bei savarankiškumui įvertinti

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba

Vaikai

Sodų g. 30, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 51 404

El. p. sc.svencionys@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://www.spt.svencionys.lm.lt/

Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Logopedinė pagalba

Logopedas dirba su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų ir rūpinasi jų kalbos vystymosi raida

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba

Vaikai

Sodų g. 30, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 51 404

El. p. sc.svencionys@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://www.spt.svencionys.lm.lt/

Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai. Įstaiga teikia mokamas ir nemokamas paslaugas.

Įkainiai:

https://spt.svencionys.lm.lt/lt/teisine-informacija/20170202_T-16_priedas.pdf

Švenčionių lopšelis-darželis „Gandriukas“

(ikimokyklinė ugdymo įstaiga)

Vaikai

Sodų g. 30 ir Taikos g. 4, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 52 130

El. p. gandriukas.svencionys@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://wwwldgandriukas.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija

Vaikai

Upės g. 19, Pabradė, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 54 478

El. p. rastine@rytogimnazija.eu

Internetinis puslapis:

https://www.rytas.pabrade.lm.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Vaikai

Ateities g. 50, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 33 331

El. p. svencioneliai.vyturelis@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://www.svencioneliuvyturelis.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija

Vaikai

Vilniaus g. 53, Pabradė, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 53 889

El. p. zeimenos.gimnazija@gmai.com

Internetinis puslapis:

https://zeimena.pabrade.lm.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija

Vaikai

Mokyklos g. 24, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 31 312
El. p. mindaugogimnazija.svnc@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija

Vaikai

Adutiškio g. 18 ir Lentupio g. 32, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 51 112

El. p. zemaicio.gimnazija.svencionys@gmai.com

Internetinis puslapis:

https://www.zemaicio.svencionys.lr.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Psichologinė pagalba

Psichologinė pagalba – sąlyginai neilgos trukmės, tarpasmeniniu bendravimu ir teorinėmis žiniomis pagrįsta pagalba asmenims, turintiems psichologinių problemų

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba

Vaikai, tėvai, rajono gyventojai

Sodų g. 30, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 51 404

El. p. sc.svencionys@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://www.spt.svencionys.lm.lt/

Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai. Įstaiga teikia mokamas ir nemokamas paslaugas.

Įkainiai:

https://spt.svencionys.lm.lt/lt/teisine-informacija/20170202_T-16_priedas.pdf

Švenčionių lopšelis-darželis „Gandriukas“

(ikimokyklinė ugdymo įstaiga)

Vaikai, tėvai, ugdymo įstaigos specialistai

Sodų g. 30 ir Taikos g. 4, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 52130

El. p. gandriukas.svencionys@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://wwwldgandriukas.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija

Vaikai, tėvai, ugdymo įstaigos specialistai

Upės g. 19, Pabradė, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 54 478

El. p. rastine@rytogimnazija.eu

Internetinis puslapis:

https://www.rytas.pabrade.lm.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Vaikai, tėvai, ugdymo įstaigos specialistai

Ateities g. 50, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 33 331

El. p.

svencioneliai.vyturelis@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://www.svencioneliuvyturelis.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija

Vaikai,  tėvai, ugdymo įstaigos specialistai

Vilniaus g. 53, Pabradė, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 53 889

El. p. zeimenos.gimnazija@gmai.com

Internetinis puslapis:

https://zeimena.pabrade.lm.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija

Vaikai, tėvai, ugdymo įstaigos specialistai

Mokyklos g. 24, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 31 312

El. p. mindaugogimnazija.svnc@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija

Vaikai, tėvai, ugdymo įstaigos specialistai

Adutiškio g. 18 ir Lentupio g. 32, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 51 112

El. p. zemaicio.gimnazija.svencionys@gmai.com

Internetinis puslapis:

https://www.zemaicio.svencionys.lr.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Specialioji pedagoginė pagalba mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Specialiojo ugdymo tikslas – padėti įveikti mokymosi sunkumus, sukurti gerą mikroklimatą mokiniams, turintiems  specialiųjų ugdymosi  poreikių, klasėje, mokyklos bendruomenėje

Švenčionių  rajono švietimo pagalbos tarnyba

Vaikai, tėvai

Sodų g. 30, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 51 404

El. p. sc.svencionys@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://www.spt.svencionys.lm.lt/

Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai. Įstaiga teikia mokamas ir nemokamas paslaugas.

Įkainiai:

https://spt.svencionys.lm.lt/lt/teisine-informacija/20170202_T-16_priedas.pdf

Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija

Vaikai, tėvai, ugdymo įstaigos specialistai

Upės g. 19, Pabradė, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 54 478

El. p. rastine@rytogimnazija.eu

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazija

Vaikai,  tėvai, ugdymo įstaigos specialistai

Vilniaus g. 53, Pabradė, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 53 889

El. p. zeimenos.gimnazija@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://zeimena.pabrade.lm.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazija

Vaikai, tėvai, ugdymo įstaigos specialistai

Mokyklos g. 24, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 31 312

El. p. mindaugogimnazija.svnc@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija

Vaikai, tėvai, ugdymo įstaigos specialistai

Adutiškio g. 18 ir Lentupio g. 32, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 51 112

El. p. zemaicio.gimnazija.svencionys@gmai.com

Internetinis puslapis:

https://www.zemaicio.svencionys.lr.lt

Kreipiasi tėvai ar nustatoma ugdymo įstaigoje. Įstaiga teikia nemokamą paslaugą

Mokymai, seminarai, kursai

Renginių, mokymų organizavimas

Švenčionių  rajono švietimo pagalbos tarnyba

Švenčionių rajono gyventojai

Sodų g. 30, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 51 404

El. p. sc.svencionys@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://www.spt.svencionys.lm.lt/

 

Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai. Įstaiga teikia mokamas ir nemokamas paslaugas.

Įkainiai:

https://spt.svencionys.lm.lt/lt/teisine-informacija/20170202_T-16_priedas.pdf

SOCIALINĖ SRITIS

Bendrosios socialinės paslaugos

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas (labdara, maisto paketai), aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne)

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras

Asmenys, patiriantys socialinius sunkumus (socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos nariai, krizinėje situacijoje  (skyrybos, darbo praradimas, netektis it kt.) esančios šeimos ir jų šeimos nariai)

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Paramos šeimai ir krizių centras

Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel.: (8 387) 31 318,

8 698 70 978

El. p. centrs@svencioniurspc.lt ina.tomasevskiene@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://svencioniurspc.lt/

Kreiptis į centrą nurodytais kontaktais gali rajono gyventojai

Specialiosios socialinės priežiūros paslaugos

Psichologinė pagalba, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, vaiko laikinoji priežiūra

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras

Asmenys, patiriantys socialinius sunkumus (socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos nariai, krizinėje situacijoje  (skyrybos, darbo praradimas, netektis it kt.) esančios šeimos ir jų šeimos nariai)

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Paramos šeimai ir krizių centras

Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel.: (8 387) 31 318,

8 698 70 978

El. p. centrs@svencioniurspc.lt ina.tomasevskiene@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://svencioniurspc.lt/

Kreiptis į centrą nurodytais kontaktais gali rajono gyventojai

Kompleksinės paslaugos

Psichosocialinė pagalba šeimoms, auginančioms vaikus, susiduriančioms su įvairiomis krizėmis ir iššūkiais. Pozityvios tėvystės mokymai

Bendruomeniniai šeimos namai

Šeimos, auginančios vaikus, mamos, besilaukiančios kūdikio, šeimos ir vaikai, susiduriantys su įvairaus pobūdžio socialinėmis ir psichologinė­mis problemomis, bei tėvai, kuriems būtina / svarbu stiprinti tėvystės įgūdžius

Strūnaičio g. 3, Švenčionių m.

Tel.: (8 387) 66 041,

8 622 69 090

Internetinis puslapis:

https://spt.svencionys.lm.lt

Paslaugos teikiamos nemokamai. Kreiptis į Bendruomeninius šeimos namus

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Nakvynės suteikimas, minimalių buitinių paslaugų organizavimas, asmens higienos, sveikatos priežiūros (esant poreikiui) organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir / ar palaikymas, kitos paslaugos

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras

Asmenys, patiriantys socialinius sunkumus (socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos nariai, krizinėje situacijoje  (skyrybos, darbo praradimas, netektis it kt.) esančios šeimos ir jų šeimos nariai)

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Paramos šeimai ir krizių centras

Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel.: (8 387) 31 318,

8 698 70 978

El. p. centrs@svencioniurspc.lt ina.tomasevskiene@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://svencioniurspc.lt/

Kreiptis į centrą nurodytais kontaktais gali rajono gyventojai

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos

Organizuojamos efektyvios ir kokybiškos paslaugos, suteikiančios, šeimoms, patiriančioms riziką, gyventi pilnavertišką gyvenimą

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras

Asmenys, šeimos

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Paramos šeimai ir krizių centras

Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav. Tel.: (8 387) 31 318,

8 698 70 978

El. p. centrs@svencioniurspc.lt ina.tomasevskiene@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://svencioniurspc.lt/

Nemokama. Kreiptis į savo seniūnijoje dirbantį socialinį darbuotoją arba socialinių paslaugų centrą gali rajono gyventojai

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba namuose dienos metu

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras

Suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Paslaugų namuose centras

Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 31 318

EL. p. info@svencioniurspc.lt

Internetinis puslapis:

https://svencioniurspc.lt/

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą.

Paslauga mokama. Dėl dienos socialinės globos asmens namuose  paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas ar suinteresuotas asmuo kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos seniūniją.

Mokesčio už socialines paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų rūšį, tačiau negali būti didesnis už asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų kainą

Laikino atokvėpio paslauga

 

Trumpalaikio pobūdžio specialiosios socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos paslaugos, teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims su negalia

Rajono gyventojai

Iki 18 m. amžiaus vaikai, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis; suaugęs asmuo, kuriam nustatyta didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis ar specialusis nuolatinės slaugos, priežiūros poreikis

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Paslaugų namuose centras

Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 31 318

El. p. info@svencioniurspc.lt

Internetinis puslapis:

https://svencioniurspc.lt/

Asmenys, kurie augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpinasi) kartu gyvenančius šeimos narius

Asmeninio asistento paslauga

 

Individuali asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti asmens savarankiškumą ir užtikrinti svarbiausias asmens gyvybės funkcijas

Rajono gyventojai

Nuo 16 m. asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, (išskyrus pensinio amžiaus asmenis), kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Paslaugų namuose centras

Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 31 318

El. p. info@svencioniurspc.lt

Internetinis puslapis:

https://svencioniurspc.lt/

Asmenys, pageidaujantys gauti paslaugą, ar tėvai, įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, vaikai (įvaikai) ar jo įgaliotas atstovas kreipiasi į įstaigą

Transporto paslauga

 

Pavėžėjimas į gydymo įstaigas, sanatorijas ir kt.

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras

Suaugusieji asmenys su negalia, vaikai su negalia (tik su lydinčiu asmeniu), senyvo amžiaus žmonės, turintys judėjimo negalią

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Paslaugų namuose centras

Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 31 318

El. p. info@svencioniurspc.lt

Internetinis puslapis:

https://svencioniurspc.lt/

Mokama paslauga (pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius). Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto organizavimo paslaugas

Techninės pagalbos priemonės

 

Eilės tvarka asmenys aprūpinami turimomis judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, atitinkančiomis jų fizinius ir medicininius poreikius

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras

 

Asmenys, turintys specialiųjų poreikių

Paslaugų namuose tarnyba

Vilniaus g. , Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 31 318

El. p. info@svencioniurspc.lt

Internetinis puslapis:

https://svencioniurspc.lt/

Nemokama paslauga. Asmuo (jo tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgaliotas atstovas, arba specialistas, dirbantis seniūnijoje, pageidaujantis įsigyti judėjimo techninės pagalbos priemonę, kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą.

Bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos

 

Socialinė globa (trumpalaikė socialinė globa, ilgalaikė socialinė globa).

Apgyvendinant vaiką Bendruomeniniuose vaikų globos namuose yra įvertinami jo poreikiai ir numatomas vaikui reikalingų paslaugų teikimas

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras

Vaikai, laikinai netekę tėvų globos

Bendruomeniniai vaikų globos namai

Vilniaus g. 108 B-73, Pabradė, Švenčionių r. sav.

Tel. 8 606 99 809

El. p. pvgn.butasb@gmail.com

 

Statybininkų g. 34, Pabradė, Švenčionių r. sav.

Tel. 8 606 95 810

El. p. pvgnbutasa6@gmail.com

 

Statybininkų g. 36, Pabradė, Švenčionių r. sav.

Tel. 8 606 95 810

El. p. bvgn.bajorai2@gmail.com

Internetinis puslapis:

https://svencioniurspc.lt/

Apgyvendinami nuo 1 iki 18 metų amžiaus vaikai, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa.

Globa vaikui skiriama remiantis Lietuvos Respublikos vaiko globos įstatymu

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos užtikrinimas

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras

Nesavarankiški ar iš dalies savarankiški senyvo amžiaus asmenys ir suaugę su negalia  asmenys, kuriems būtina kompleksinė nuolatinė specialistų priežiūra

Šventos socialinės globos namai

Dvaro g. 15A, Šventos k., Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 52 859

El. p. info@svencioniurspc.lt

Internetinis puslapis:

https://svencioniurspc.lt/

Į socialinės globos namus nurodytais kontaktais kreipiasi rajono gyventojai.

Teikiamos mokamos paslaugos

SVEIKATOS SRITIS

Šeimos gydytojų  konsultavimas, gydymas, medicininė pagalba

 

Švenčionių padalinys

Gydytojai: akušeris- ginekologas, chirurgas, medicinos psichologas odontologas, pediatras, psichiatras, terapeutas, vaikų ir paauglių psichiatras

VšĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centras

Rajono gyventojai

VšĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centras

Strūnaičio g. 3, Švenčionių m.  Registratūros tel. (8 387) 51 317

El. p. info@svencioniupspc.lt

svencioniupspc@gmail.com

Internetinis puslapis https://www.svencioniupspc.lt/

Kreiptis gali rajono gyventojai. Daugiau informacijos apie nemokamas ir mokamas paslaugas įstaigos internetiniame puslapyje

Švenčionėlių padalinys

Gydytojai: odontologas, šeimos gydytojas

VšĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centras

Rajono gyventojai

VšĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centro Švenčionėlių padalinys

Švenčionėlių g. ½, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Registratūros tel. (8 387) 31 243

El. p. info@svencioniupspc.lt

svencioniupspc@gmail.com

Internetinis puslapis https://www.svencioniupspc.lt/

Kreiptis gali rajono gyventojai. Daugiau informacijos apie nemokamas ir mokamas paslaugas įstaigos internetiniame puslapyje

Pabradės padalinys

Gydytojai: akušeris- ginekologas, chirurgas, odontologas, pediatras, psichologas, vidaus ligų gydytojas

VšĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centras

Rajono gyventojai

VšĮ Švenčionių pirminės sveikatos priežiūros centro Pabradės padalinys

Upės g. 40, Pabradė, Švenčionių r. sav.

Registratūros tel. (8 387) 54 133

El. p. info@svencioniupspc.lt

svencioniupspc@gmail.com

Internetinis puslapis https://www.svencioniupspc.lt/

Kreiptis gali rajono gyventojai. Daugiau informacijos apie nemokamas ir mokamas paslaugas įstaigos internetiniame puslapyje

Greitoji medicinos pagalba

Švenčionių rajono ligoninė

Asmenys, kuriems reikalinga greitoji medicinos pagalba

Švenčionių rajono ligoninė

Partizanų g. 4, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 51 607 (priėmimo skyrius)

Skubiosios pagalbos tarnyba – 112

Iš visų ryšio tinklų – 033

Į greitąją medicinos pagalbos stotį gali kreiptis visi asmenys, kuriems reikalinga medicininė pagalba

Gydytojų specialistų konsultacijos, gydymas, medicininė pagalba

 

Antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos: akušerijos-ginekologijos, chirurgijos-traumatologijos,  reanimacijos ir intensyviosios terapijos, vaikų ligų, vidaus ligų

 

Antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos:

akušerijos ir ginekologijos, chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos, reanimatologijos,  dermatovenerologijos,  neurologijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, radiologijos, echoskopijos, endoskopijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, vaikų ligų, vidaus ligų, pulmonologijos, kardiologijos, urologijos, endokrinologijos,

stebėjimo paslauga suaugusiems ir vaikams, urologijos, vaikų ligų, vidaus ligų

Dienos chirurgijos: chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos

Slaugos: anestezijos ir intensyviosios terapijos, bendrosios praktikos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, vaikų

Masažo, kineziterapijos, laboratorinės diagnostikos

Švenčionių rajono ligoninė

Rajono gyventojams

Viešoji įstaiga Švenčionių rajono ligoninė

Partizanų g. 4, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 51 435

El. p. info@svencioniuligonine.lt

Internetinis puslapis: https://www.svencioniuligonine.l

Švenčionių konsultacinės poliklinikos registratūros

tel. (8 387) 51 913

El. p. konsultacine@svencioniuligonine.lt

Pabradės konsultacinės poliklinikos registratūros

tel. 8 688 36 504

El. p.

pabrade@svencioniuligonine.lt

Kreiptis į sveikatos priežiūros centro administraciją gali rajono gyventojai. Daugiau informacijos apie nemokamas ir mokamas paslaugas įstaigos internetiniame puslapyje

Visuomenės sveikatos stiprinimas, stebėsena ir priežiūra

Prevencinės patikros programos.

Privalomieji sveikatos mokymai.

Psichologinė pagalba.

Ankstyvosios intervencijos mokymai.

Priklausomybių konsultavimas.

Seminarai, renginiai ir kt.

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Rajono gyventojams

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Strūnaičio g. 3, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 20 608

El. p. svencionys.sveikata@gmail.com

Internetinis puslapis:  https://www.svencioniuvsb.lt/

Kreiptis į įstaigos administraciją nurodytais kontaktais gali rajono gyventojai

Psichoterapeuto-psichologo pagalba

 

Individualūs ir /ar grupiniai užsiėmimai

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Rajono gyventojai (vaikai ir suaugusieji)

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Strūnaičio g. 3, Švenčionių m.

Tel. (8 387) 20 608

Gyd. psichoterapeutė

Goda Andriukonienė

Darbo laikas pagal individualų susitarimą

Švenčionių m. Tel. 8 696 35 315

El. p. svencionys.sveikata@gmail.com

Internetinis puslapis:  https://www.svencioniuvsb.lt/

Švenčionių rajono gyventojai gali kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą nurodytu gydytojos psichoterapeutės telefonu konsultuotis asmeniškai

Psichologo pagalba

 

Individualios psichologo konsultacijos

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Rajono gyventojai

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Strūnaičio g. 3, Švenčionių m.  

Bajorėlių g. 61, Pabradė m.

Psichologė, psichoterapeutė

Svetlana Maliuševskaja

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, penktadieniais   nuo 16.00 iki 20.00 val.,

ketvirtadieniais nuo 13.00 iki 19.00 val. 

Tel.  8 605 03 310

El. p. svencionys.sveikata@gmail.com

Internetinis puslapis:  https://www.svencioniuvsb.lt/

Švenčionių rajono gyventojai gali kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, nurodytu psichoterapeutės telefonu konsultuotis asmeniškai

Priklausomybių ligų konsultanto paslaugos

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Rajono gyventojai

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Strūnaičio g. 3, Švenčionių m.

Tel. 8 676 60 908

Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės parapijos dienos centras

Įkalnės g. 7, Pabradė, Švenčionių r. sav.

Ketvirtadieniais

8.30 –12.30 val.

Tel. 8 676 60 908

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras

Vilniaus g. 130, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Penktadieniais

11.00–15.00 val.

Tel. 8 676 60 908

El. p. svencionys.sveikata@gmail.com

Internetinis puslapis:  https://www.svencioniuvsb.lt/

Teikiamos konsultacijos gyvai ir telefonu pagal individualų susitarimą

Comments are closed.

Close Search Window