Paslaugos pavadinimasElektroninė / neelektroninė paslaugaPASIS kodasNuoroda
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimasTaip (VIISP2)PASA00009Paslaugos užsakymas
Paslaugos aprašymas
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimasTaip (VIISP2)PASA00010Paslaugos užsakymas
Paslaugos aprašymas
Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimasTaip (VIISP2)PASA00011Paslaugos užsakymas
Paslaugos aprašymas
Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimasNe1PASA00013Paslaugos aprašymas
Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimasTaip (VIISP2)PASA00014Paslaugos užsakymas
Paslaugos aprašymas
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV), išdavimasNe1PASA00015Paslaugos aprašymas
Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimasTaip (VIISP2)PASA00019Paslaugos užsakymas
Paslaugos aprašymas

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

Comments are closed.

Close Search Window