Vadovaudamasi Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 Švenčionių rajono savivaldybės administracija vykdo asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atranką.

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifų dydis neviršija tarifų, patvirtintų 2024 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-184 „Dėl Švenčionių rajono daugiabučių namų maksimalių bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, prašymus kartu su Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaracija Švenčionių rajono savivaldybės merui teikia kreipdamiesi tiesiogiai į rajono savivaldybės administracijos Gyventojų ir kitų asmenų priimamąjį 121 kab., Vilniaus g.19, Švenčionys arba siųsdami el. paštu savivaldybe@svencionys.lt arba paštu adresu: Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys.

Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, skelbiami Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt.

Pridedama:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2. Bendro naudojimo objektų administratoriaus deklaracijos forma;

3. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-184 „Dėl Švenčionių rajono daugiabučių namų maksimalių bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas 

Eil. Nr.Pretendento vardas, pavardė arba pavadinimasPatirtis bendrojo naudojimo objektų administravimo ir (ar) pastatų naudojimo ir priežiūros srityjeBendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugos tarifas (priklausomai nuo daugiabučio namo naudingojo ploto ir buitinių patogumų lygio), Eur /kv. m (be PVM)Kita papildoma informacija
iki 1000 kv. m (su centiniu šildymu)iki 1000 kv. m (be centinio šildymu)nuo 1000 iki 3000 kv. m3000 kv. m ir daugiau
1.UAB „Švenčionių švara“Nuo 2001 m.0,0940,0750,0860,078Paslaugų teikimo teritorija – Adutiškio, Cirkliškio, Kaltanėnų, Labanoro, Sarių, Strūnaičio, Svirkų, Švenčionių, Švenčionėlių seniūnijos
2.UAB „Pabradės komunalinis ūkis“Nuo 2003 m.0,0940,0750,0860,078Paslaugų teikimo teritorija – Pabradės ir Magūnų seniūnijos

Comments are closed.

Close Search Window