Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų

Pirmininkė Simona Kazlienė
Pirmininko pavaduotojas
Antonij Jundo

Nariai:
Arūnas Čenkus
Janina Deveikienė
Violeta Grigorjeva
Vladislav Jedinskij
Valdemaras Kasperovičius
Rimas Klipčius
Raja Krupenina
Vida Rastenienė
Jolanta Razmienė
Rokas Zabiela

Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos

Pirmininkė Violeta Čepukova
Pirmininko pavaduotojas Zenonas Zenkevičius
Nariai: Renata Grigianecienė
Valerij Jurgelianec
Jolanta Jurkuvėnienė
Viktoras Meškauskas
Raimondas Pauliukevičius
Romualdas Pauliukevičius
Konstantas Ramelis
Vytautas Vaitkevičius
Bronislovas Vilimas
Vaclav Vilkoit

Kontrolės

Pirmininkas Arūnas Čenkus
Pirmininko pavaduotojas Vida Rastenienė
Nariai:
Janina Deveikienė,
Violeta Grigorjeva,
Antonij Jundo,
Jolanta Jurkuvėnienė,
Rokas Zabiela.

 

Comments are closed.

Close Search Window