Vadovaujantis LR civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 ir 4 dalimis, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punktu:

1. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. A-469 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimo” UAB „Švenčionių švara“ ir UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ paskirtos Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės ir Strūnaičio seniūnijų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriais penkerių metų laikotarpiui nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d.
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. A-465 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimo pratęsimo“ UAB „Švenčionių švara“ ir UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ administravimo paskyrimas pratęstas penkerių metų laikotarpiui 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2024 m. liepos 31 d (imtinai).

2. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A-908 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimo“ UAB „Švenčionių švara“ ir UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ paskirtos Adutiškio, Cirkliškio, Sarių Strūnaičio, Svirkų, Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės seniūnijų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriais penkerių metų laikotarpiui nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. balandžio 1 d.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A-205 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių paskyrimo pratęsimo penkeriems metams“ (pakeitimas Švenčionių rajono savivaldybės mero 2024 m. kovo 21 d. potvarkiu Nr. (2.1E) V1-190), UAB „Švenčionių švara“ ir UAB „Pabradės komunalinis ūkis” administravimo paskyrimas pratęstas penkerių metų laikotarpiui nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2028 m. kovo 31 d. (imtinai).

3. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. A-634 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo“, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ administravimo paskyrimas pratęstas penkerių metų laikotarpiui 2020 m. spalio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d (imtinai).

4. Švenčionių rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 25 d. potvarkiu Nr. (2.1E)V1-327 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo“ UAB „Švenčionių švara“ administratorius paskirtas penkerių metų laikotarpiui 2023 m. spalio 1 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d (imtinai).

5. Švenčionių rajono savivaldybės mero 2023 m. spalio 23 d. potvarkiu Nr. (2.1E)V1-385 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo“ UAB „Švenčionių švara“ administratorius paskirtas penkerių metų laikotarpiui 2023 m. lapkričio 1 d. iki 2028 m. spalio 31 d (imtinai).

Informacija apie administruojamus daugiabučius namus (2024-02-01)

Administratorius UAB „Švenčionių švara“,
įmonės kodas 17860276, buveinės adresas – Lauko g. 6, Švenčionys, tel. 8 387 5 15 31.
el. p. info@svencioniusvara.lt.

I. Administravimo laikotarpis – 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. liepos 31 d.
Administravimo laikotarpis – 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2024 m. liepos 31 d. (imtinai) pratęsima

Eil. Nr.Administratorius/ Administravimo paslaugų teikimo vietaDaugiabučių namų skaičius, vnt.Butų skaičius, vnt.Kitų patalpų skaičius, vnt.Bendras plotas, m2Naudingas plotas, m2
1.Švenčionių seniūnija541 1081267 140,5456 437,14
2.Švenčionėlių seniūnija441 079165 881,8658 602,04
3.Strūnaičio seniūnija2241 555,541 179,4
Iš viso:1002 21113134 577,94116 218,58

II. Administravimo laikotarpis – 2018 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.
Administravimo laikotarpis – 2023 m. balandžio 1 d. iki 2028 m. kovo 31 d. (imtinai) pratęsimas

Eil. Nr.Administratorius/ Administravimo paslaugų teikimo vietaDaugiabučių namų skaičius, vnt.Butų skaičius, vnt.Kitų patalpų skaičius, vnt.Bendras plotas, m2Naudingas plotas, m2
1.Adutiškio seniūnija211386,64366,43
2.Cirkliškio seniūnija316673,26573,02
3.Sarių seniūnija21511 202,95993,50
4.Strūnaičio seniūnija312764,6632,99
5.Svirkų seniūnija212537,07537,07
6.Švenčionių seniūnija1610556 290,265 104,49
7.Švenčionėlių seniūnija85243 012,992 458,01
Iš viso:362231012867,7710 665,51

III. Administravimo laikotarpis – 2023 m. spalio 1 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d. (imtinai)

Eil. Nr.Administratorius/ Administravimo paslaugų teikimo vietaDaugiabučių namų skaičius, vnt.Butų skaičius, vnt.Kitų patalpų skaičius, vnt.Bendras plotas, m2Naudingas plotas, m2
1.Sarių seniūnija18497,69376,54
2.Švenčionėlių seniūnija18399,64360,39
 Iš viso:216897,33736,93

IV. Administravimo laikotarpis – 2023 m. lapkričio 1 d. iki 2028 m. spalio 31 d. (imtinai)

1.Švenčionėlių seniūnija1398,7798,77
 Iš viso (I.+II.+III+IV):139245323148441,81127 719,79

Administratorius UAB „Pabradės komunalinis ūkis“,
įmonės kodas – 178602952, buveinės adresas – Pašto g. 6A, Pabradė, tel. 8 387 5 34 83.
Atsakingas asmuo – Jolita Rudinska, tel. 8 658 78903, el. p. jolita.rudinska@pabradesku.lt

I. Administravimo laikotarpis – 2014 m. rugpjūčio 1 iki 2019 m. liepos 31 d.
Administravimo laikotarpis – 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2024 m. liepos 31 d. (imtinai) pratęsimas

Eil. Nr.Administratorius/ Administravimo paslaugų teikimo vietaDaugiabučių namų skaičius, vnt.Butų skaičius, vnt.Kitų patalpų skaičius, vnt.Bendras plotas, m2Naudingas plotas, m2
1.Pabradės seniūnija416203 903,5332 025,13

II. Administravimo laikotarpis – 2018 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. (imtinai)
Administravimo laikotarpis – 2023 m. balandžio 1 d. iki 2028 m. kovo 31 d. (imtinai) pratęsimas

Eil. Nr.Administratorius/ Administravimo paslaugų teikimo vietaDaugiabučių namų skaičius, vnt.Butų skaičius, vnt.Kitų patalpų skaičius, vnt.Bendras plotas, m2Naudingas plotas, m2
1.Pabradės seniūnija12964 982,474 363,95

III. Administravimo laikotarpis – 2020 m. spalio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d. (imtinai)

Eil. Nr.Administratorius/ Administravimo paslaugų teikimo vietaDaugiabučių namų skaičius, vnt.Butų skaičius, vnt.Kitų patalpų skaičius, vnt.Bendras plotas, m2Naudingas plotas, m2
1.Pabradės seniūnija18502,18427,71
 Iš viso (I.+II.+III):5471744 988,1836 816,79

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas vykdomas vadovaujantis:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintais Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais;
2. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354 „Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
3. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 22 d. sprendimas Nr. T-208 „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo techninės priežiūros maksimalių tarifų patvirtinimo“.
4. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 22 d. sprendimas Nr. T-209 „Dėl maksimalių bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifų“.
5. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. T-134 „DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL MAKSIMALIŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO TARIFŲ” PAKEITIMO”.
6. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. T-139 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO„.
7. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. A-445 „Dėl asmenų, pretenduojančių teikti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašo sudarymo”.
8. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A-459 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A-445 „Dėl asmenų, pretenduojančių teikti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašo sudarymo” pakeitimo”.

Administravimas – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams valdyti, prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti, išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Iki pastarojo meto daugiabučių namų priežiūra ir administravimas buvo daugiau savivaldybės ar jos kontroliuojamų butų ūkio įmonių, nei pačių butų savininkų rūpestis. Kol daugiabučių namų savininkai neįsteigę daugiabučio namo patalpų savininkų bendrijos arba nesudarę jungtinės veiklos sutarties, tol jų namo bendrąja nuosavybe turės rūpintis paskirta administruojanti įmonė. Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu.

Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius vykdo šias funkcijas:
– tvarko patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitą, namo, jam priskirto žemės sklypo techninę ir kitą dokumentaciją;
– sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį papildo arba keičia;
– viešai skelbia patalpų savininkams namo skelbimų lentoje bendrojo naudojimo objektų aprašą;
– atlieka bendrojo naudojimo objektų privalomąsias apžiūras, vykdo šių objektų nuolatinę techninę priežiūrą ir lokalizuoja avarijas, organizuoja arba įmonės jėgomis atlieka bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo, avarijų likvidavimo ar kitokius darbus;
– rengia bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo, remonto ar kitokio tvarkymo metinius ir ilgalaikius darbų ir lėšų poreikio planus ir viešai skelbia juos;
– skelbia bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir kitokio tvarkymo darbų ir paslaugų pirkimo konkursus, sudaro sutartis su konkursą laimėjusiomis įmonėmis, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą. Jeigu šiuos darbus atlieka ar paslaugas teikia pats administratorius, jų apimtis, kainos ir kitos sąlygos turi būti suderintos su patalpų savininkais ar jų įgaliotu atstovu;
– pagal išlaidas apskaičiuoja mėnesines įmokas, parengia ir pateikia sąskaitas patalpų savininkams, kontroliuoja įmokas.

Be tam tikrų įstatyme numatytų funkcijų administratorius taip pat privalo:
– ne rečiau kaip kartą per metus šaukti patalpų savininkų susirinkimą dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo ar jungtinės veiklos sutarties sudarymo;
– teikti patalpų savininkams informaciją apie privalomąsias įmokas, susijusias su bendrojo naudojimo objektų priežiūra, remontu ar kitokiu tvarkymu ir jų naudojimu;
– pasibaigus kalendoriniams metams, viešai paskelbti savo veiklos ataskaitą patalpų savininkams.

Pažymėtina, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių įgaliojimai pasibaigia įregistravus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatus arba sudarius jungtinės veiklos sutartį dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, arba butų ir kitų patalpų savininkams balsų dauguma priėmus sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.250 straipsnyje nustatytais pagrindais (įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją arba sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais).

Daugiabučio namo patalpų savininkų bendrija (toliau Bendrija) – labiausiai tinkama daugiabučio namo valdymo forma. Bendrija – ne pelno organizacija, įgyvendinanti namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymu nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Bendrijos tikslas yra racionaliai ir efektyviai eksploatuoti namą, jo inžinerinę įrangą bei jam priskirtą žemės sklypą, organizuojant valdymą ir priežiūrą. Bendrija turi atstovauti patalpų savininkų bendruosius interesus, susijusius su pastato priežiūra ir vidaus tvarka bei priimti sprendimus. Pastato priežiūrą, sutartiniais pagrindais, reikėtų pavesti profesionalioms administruojančioms įmonėms, o sutarčių vykdymo kontrolę – Bendrijos įgaliotiems atstovams

Bendrijos dažniausiai steigiamos dėl šių privalumų:
– daugiau galimybių imtis pastato bendrosios inžinerinės įrangos remonto ir rekonstrukcijos darbų, paprasčiau priimti sprendimus ir finansuoti atliekamus darbus;
– bendrijos, kaip juridiniai asmenys, gali gauti valstybės ir savivaldybės teikiamą finansinę paramą daugiabučiams namams atnaujinti ir modernizuoti;
– įsteigus bendriją paprasčiau išnuomoti namo bendrojo naudojimo patalpas ir gauti papildomų pajamų;
– daugiau galimybių prižiūrėti namo aplinką arba pastatui priskirtą sklypą, pvz., praplėsti automobiliams skirtą plotą, įrengti vaikų žaidimo aikštelę;
– namo gyventojai turi galimybę pasidaryti detalųjį planą, išsinuomoti žemę aplink namą ir būti tikri, kad niekas jo neužstatys;
– namo gyventojai kaupia lėšas savo namui remontuoti ar modernizuoti atskiroje sąskaitoje, kaupimo lėšų naudojimas tampa daug skaidresnis;
– namas prižiūrimas ne taip, kaip nori administratorius, o kaip pageidauja gyventojai.

Jungtinės veiklos sutartis tarp patalpų savininkų labiau tinka mažuose, 3-10 butų namuose. Jungtinės veiklos sutartimi namo patalpų savininkai skiria įgaliotąjį asmenį, kuris veikia namo patalpų savininkų vardu. Ten, kur yra sukurtos daugiabučių namų bendrijos arba sudarytos jungtinės veiklos sutartys, daugiabučiai namai prižiūrimi tvarkingai, laiku atliekamas reikalingas bendro naudojimo konstrukcijų remontas.
Tikimės, kad pateikta informacija padidins Bendrijų kūrimo motyvaciją ir paskatins iniciatyvą.

Informacija apie Švenčionių rajono savivaldybėje įregistruotą daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendriją ir sudarytas daugiabučių gyvenamųjų namų jungtinės veiklos sutartis

Comments are closed.

Close Search Window