Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą

Taip, tokie dokumentai yra priimami ir elektroniniu paštu
vietinerinkliava@svencionys.lt

Dėl konteinerių užsisakymo/pasikeitimo galite kreiptis:
UAB „Švenčionių švara“, tel. 838751531,
el.p. tvarkymas@svencioniusvara.lt
UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, tel. 838753483
el.p. info@pabradesku.lt

Taip, pardavus ar įsigijus būstą, rinkliavos mokėtojas apie
pasikeitimus turi informuoti Mokesčių ir turto skyrių, tel.
838766371, 838766384
el.p. vietinerinkliava@svencionys.lt

Atliekų išvežimo grafikus galima rasti adresu: http://svencionys.lt/lit/Komunaliniu_atlieku_ivezimo_grafikai/6613
Pastovioji įmokos dalis – didelę dalį atliekų tvarkymo paslaugų kainos sudarančios pastoviosios sąnaudos – nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos – skiriamos atliekų tvarkymo infrastruktūros išlaikymui ir plėtrai. Kintamoji įmokos dalis – kintamąją rinkliavos dalį moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.
Taip, visi mokėtojai, atliekantys mokėjimus savarankiškai, t. y. ne pagal bankų paruoštus ruošinius įmokoms surinkti, turi mokėti į mokėjimo pranešime nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, kuri yra pagrindinė konkrečios savivaldybės mokėtojų vietinės rinkliavos įmokų surinkimo sąskaita. Per apsirikimą pervedus mokėjimą į kitą sąskaitą ar neteisingai nurodžius mokėtojo kodą, būtina informuoti el. paštu: vietinerinkliava@svencionys.lt, pateikiant prašymą perkelti įmoką.
Vietinės rinkliavos įmoka sumažinama 50 proc. šiais atvejais: 1. Daugiabučių namų butų ir individualių namų savininkams ar teisėtiems valdytojams, kai nėra kitų savo gyvenamąją vietą šiame bute (name) deklaravusių ir (ar) gyvenančių asmenų, ir kurie atitinka bent vieną iš šių nurodytų sąlygų: – vienas gyvenantis sukakęs senatvės pensijos amžių, nedirbantis; – vienas gyvenantis sukakęs senatvės pensijos amžių, turintis teisę į šalpos pensiją; – vienas gyvenantis neįgalus, turintis teisę į šalpos pensiją; – vienas gyvenantis neįgalus, turintis nustatytą darbingumo lygį nuo 0 iki 30 proc. 2. Daugiavaikės šeimos (3 ir daugiau vaikų iki 18 metų) nariui, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį. Kiekvienu atveju yra rašomas prašymas ir pateikiami atitinkami dokumentai, susiję reikiamai lengvatai gauti.
Taip, galima kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyrių su prašymu, dėl skolos išdėstymo dalimis. Tel. 838766371, 838766384 el.p. vietinerinkliava@svencionys.lt

Comments are closed.

Close Search Window