Česlovas Juršėnas gimė 1938 m. gegužės 18 d. Švenčionių apskrities (dabar — Ignalinos rajono) Panižiškės kaime.
1955 m. aukso medaliu baigė Ignalinos vidurinę mokyklą. 1960 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo žurnalisto specialybę.
1973 m. baigė Leningrado (dabar Sankt Peterburgo) aukštosios partinės mokyklos žurnalistikos specialybę.
1958 – 1960 m. dirbo “Statybos” savaitraštyje korespondentu. 1960 – 1964 m. – “Tiesos” dienraščio redakcijoje. 1964 – 1968 m. – Lietuvos radijuje ir televizijoje tarptautiniu apžvalgininku. 1968 – 1973 m. Lietuvos televizijos Informacijos redakcijoje vyriausiuoju redaktoriumi.
1973 – 1975 m. dirbo Lietuvos komunistų partijos Centro komitete instruktoriumi. 1975 – 1978 m. buvo LTSR Ministrų Tarybos kultūros skyriaus vedėjo pirmasis pavaduotojas. 1978 – 1983 m. – “Vakarinių naujienų” dienraščio vyriausiasis redaktorius. 1983 – 1988 m. dirbo LKP CK Spaudos, televizijos ir radijo sektoriaus vedėju.
Atgimimo laikotarpiu grįžo i televiziją: 1988 m. tapo Televizijos ir radijo komiteto kolegijos nariu, politikos apžvalgininku. 1988 – 1989 m. vedė pirmąsias „Atgimimo bangos” ir kitas populiarias televizijos laidas.
1989 m. tapo pirmuoju persitvarkančios Lietuvos valdžios atstovu spaudai. 1990 –
1991 m. buvo Vyriausybės ryšių su Aukščiausiąja Taryba ir informacijos atstovas.
1990 – 1992 m. – Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatas, išrinktas
Švenčionėlių rinkimų apygardoje Nr. 109. Aukščiausioje Taryboje – Atkuriamajame Seime
dirbo Valstybės atkūrimo ir Konstitucijos komisijoje, buvo išrinktas į pirmųjų sesijų
sekretoriatą, vėliau – Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo seniūno pavaduotoju.
Prisidėjo tobulinant Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo
Seimo Reglamentą.
1992 – 1996 m. – VI Seimo narys, išrinktas Ignalinos – Švenčionių rinkimų apygardoje Nr.53. 1993- 1996 m. Seimo Pirmininkas. Šiuo metu – Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas.
1996 – 2000 m. – VII Seimo narys.
1997 – 2000 m. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys.
2000 – 2002 m. – Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas. Yra Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.
Aktyviai dalyvavo LKP atskiriant nuo TSKP ir pertvarkant savarankišką LKP socialdemokratiniais pagrindais.
Nuo 1990 m . buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, šios partijos Tarybos, Prezidiumo narys. 1996 – 2001 m. – LDDP pirmininkas. Siekė Lietuvos socialdemokratinių partijų vienybės. Nuo 2003 m. gegužės 5 d. išrinktas LSDP pirmininko pavaduotoju.
Išleido keletą knygų ir žinynų apie pasaulį ir politiką.
Č. Juršėnas yra Seimo valdybos narys, Seimo sueigos narys, Užsienio reikalų komiteto narys, Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys, Seimo delegacijos LR Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjoje narys, Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys, Tarpparlamentinių ryšių su Kinijos LR grupės pirmininkas, Tarpparlamentinių ryšių su Lenkijos Respublika grupės pirmininko pavaduotojas, Tarpparlamentinių ryšių su Šveicarijos Konfederacija grupės narys, Tarpparlamentinių ryšių su VFR grupės narys, Tarpparlamentinių ryšių su Ukraina grupės pirmininkas.
Č. Juršėnas – pripažintas, patyręs politikas, niekada nepasielgsiantis neapgalvotai, turintis puikių organizacinių sugebėjimų, atsižvelgiantis į kitų nuomonę.
Su Švenčionių rajonu, jo žmonėmis Č. Juršėną sieja ilgamečiai, tamprūs ryšiai. Buvęs rajono savivaldybės tarybos nariu, kelias kadencijas rajono gyventojų išrinktas Seimo nariu – jis yra puikiai pažįstamas savo rinkėjams. Apie Č. Juršėną švenčioniškiai atsiliepia kaip apie jautrų, tolerantišką, kupiną pagarbos kitiems, šiltą, nuoširdų ir atvirą žmogų, besišypsantį, mėgstantį ir suprantantį jumorą. Rajono vadovai ir gyventojai visad jaučia jo paramą, pagalbą.Tai žmogus – sugebantis išklausyti ir suprasti, jam nėra svetimi rajono gyventojų rūpesčiai ir problemos. Į jį žmonės kreipiasi asmeniniais klausimais – ir nenusivilia. Č. Juršėną, viena iškiliausių politikų Lietuvoje, švenčioniškiai myli ir gerbia, kaip puikiai savo pareigą rinkėjams atliekantį, rajono bendruomenės atstovą Seime.

Švenčionių rajono Garbės piliečio vardas suteiktas 2003-06-03 Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-72.

[Atgal] [į viršų]

Comments are closed.

Close Search Window