• Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

Priemonė

 • VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

Veiklos sritis, veikla

 • Nr. ŠVEN-LEADER-6B-I-16-1-2020 / 42VS-PV-20-1-09675-PR001

Agentūra

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė” 

Finansavimas

 • Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos
 • Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
 • Savivaldybės biudžeto lėšos
 •  

Projekto tikslas

 • Padidinti Svirkų kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sudarant palankias sąlygas Svirkų kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojų kultūringam laisvalaikio praleidimui, kaimo žmonių bendruomeniškumo aktyvinimui, švietėjiškos veiklos kaime plėtotei bei skatinti vietovės ekonominę plėtrą, socialinę įtrauktį ir skurdo mažinimą.

 Projekto partneris

 • Svirkų kaimo bendruomenė „Svirkų centras“

Projekto vertė

 • 208 029,43 Eur
  Parama – 72 974,95 Eur
  SB –133 700,52 Eur
  Partneris – 1 353,96 Eur

Uždaviniai:
1. Pastatyti Svirkų bendruomenei kultūros paskirties (bendruomenės namus), kompaktiško tūrio, vieno aukšto 117,96 m² lakoniškos išraiškos pastatą, sukuriant viešojo naudojimo zoną, skatinančią laisvalaikio, poilsio, kultūrinio bei švietėjiško gyvenimo praleidimą.
2. Įrengti vandentiekį, nuotekas, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo ir kt. sistemas;
3. Sutvarkyti sklypą (įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, atstatyti apželdintus plotus, įrengti privažiavimą ir pan.)

Įgyvendinant projektą planuojama investuoti į naujo bendruomeninių namų pastato statybą, sukuriant tokią erdvę, kuri bus skirta bendruomenės naudojimui, skatins laisvalaikio, poilsio praleidimą, paįvairins kultūrinį bei švietėjišką gyvenimą. Bendruomenės namai taps kultūros, laisvalaikio užimtumo centru. Gyventojai aktyviau dalyvaus bendruomenės veikloje, bus vykdomi švietėjiški renginiai, vyks teminiai kūrybos vakarai, šventės, kapelos repeticijos. Pagrindinis šio projekto pranašumas – didelė socialinė ir ekonominė nauda visuomenei: bus sukurta komfortiška laisvalaikio praleidimo vieta, skatinamas vaikų ir jaunimo kultūrinis aktyvumas, didės vietos gyventojų užimtumas, atsiras galimybė rengti kaimo šventes, dėl ko pagerės gyvenimo kokybė bei socialinė integracija, kadangi pastatas savo estetine išvaizda pagražins kaimo vietovę bei prisidės prie šios gyvenamosios vietos patrauklumo, pagerės bendruomenės gyventojų užimtumas, informavimas, sustiprės ir išsiplės bendruomenės veikla. Visa projekto metu sukurta infrastruktūra bus skirta laisvalaikio, poilsio ir kultūrinei veiklai vystyti.

Comments are closed.

Close Search Window