PROJEKTAS BENDRAI FINANSUOJAMAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS, KURĮ ADMINISTRUOJA ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS

PROJEKTO SANTRAUKA

Projektu planuojama skatinti Švenčionių rajono gyventojų bendruomenės fizinį aktyvumą per plaukimą, gerinant jų sveikos gyvensenos raštingumo formavimą ir įskiepijant pozityvius sveikos elgsenos pokyčius.
Planuojami 13 plaukimo užsiėmimų 150-čiai rajono gyventojų (vaikams ir jaunimui iki 29 m. amžiaus, suaugusiems, iš jų – senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems bei jų šeimų nariams) 2 kartus per savaitę. Projekto metu bus skaitomos sveikos gyvensenos paskaitos, teikiamos individualios visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto ir kineziterapeuto konsultacijos, vaikai įgys plaukimo įgūdžių, išmoks saugiai elgtis vandenyje ir prie jo.

Comments are closed.

Close Search Window