Projektas bendrai finansuojamas sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja švietimo mainų paramos fondas
Projektas iš dalies finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis
Projekto Nr.SRF-SIĮ-2022-1-0256
Bendra projekto vertė19 981,52 Eur
Projekto uždaviniai● Visiems prieinamoje vietoje įrengti atvirą – lauko treniruokliais ir kita sporto įranga aprūpintą – aikštelę.
● Skatinti bendruomenės narių tradiciją ir įprotį dalyvauti sporto renginiuose bei grupinėse fizinio aktyvumo užsiėmimuose lauke.
● Formuoti sveikos gyvensenos poreikį visuomenei, skiepyti aktyvaus judėjimo įgūdžius, taikyti įvairesnes formas aktyviam laisvalaikiui.
Sporto projekto santraukaItin mažą gyventojų sportinį aktyvumą lemia tai, kad dažnas nesportuoja ar tai daro labai retai į bent kiek aktyvesnę sporto veiklą neįtraukdami savo vaikų ir tėvų. Žinoma, viena iš priežasčių yra nebuvimas tinkamos sporto infrastruktūros ar – paprasčiausiai – vietos, kurioje bendruomenė galėtų rinktis pasimankštinti ir pabendrauti, tokiu būdu formuojantis tradicijai sportuoti. Projektu siekiama sudaryti geresnes sąlygos vykdyti įvairaus pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas, skirtas visuomenei. Projekto tikslinė grupė – Pabradės gyvenamosios vietovės bendruomenė. Ji skirstoma į pogrupius:
1. Vaikai ir jaunimas
2. Šeimos
3. Papildomas dėmesys skiriamas merginų ir moterų fiziniam aktyvumui didinti.
Projekto įgyvendinimo metu planuojama įrengti lauko treniruoklių zoną, surengti sporto renginį bei reguliarius sporto užsiėmimus. Taip pat surengti sporto informacijos sklaidos užsiėmimo ciklus. Įrengus treniruoklių aikštelę padidinsime reguliariai, organizuotai sportuojančių asmenų skaičių, pritrauksime asmenis sportuojančius sporto klubuose bei sportuojančius savarankiškai (apie moteris). Prisidėsime prie aktyvaus judėjimo įgūdžių tradicijos bendruomenės nariams formavimo.
Kita informacijahttp://svencionys.lt/2022/05/23/nauja-atvira-bendruomenine-sporto-erdve-pabrades-mieste/

Comments are closed.

Close Search Window