2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Prioritetas
Priemonė


Fondas
Agentūra
Projekto tikslas
Projekto vertė

8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
Priemonė Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“

Europos regioninės plėtros fondas http://www.esinvesticijos.lt/
Centrinė projektų valdymo agentūra
Prisidėti prie Pabradės miesto gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, socialinės bei ekonominės plėtros skatinimo.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įgyvendintos dvi veiklos:

Įgyvendinus projektą yra sukurta darni aplinka, kurioje daugiabučių namų gyventojams sudarytos patogios gyvenimo sąlygos. Projekto įgyvendinimas ženkliai padidino Švenčionių rajono miestų patrauklumą gyventojams, svečiams, investicijoms. Ilguoju laikotarpiu tai gali dar labiau paskatinti verslo plėtrą miestuose bei sąlygoti rajono raidą. Projekto įgyvendinimas padidino Švenčionių rajono patrauklumą vietos ir potencialiems gyventojams, investicijoms. Tai savo ruožtu paskatino verslo plėtrą visame Švenčionių rajone.

Informacija apie projektą:
Pasirašyta sutartis dėl Pabradės viešųjų erdvių palei Žeimeną sutvarkymo

(/lit/Pasirasyta_sutartis_del_Pabrades_viesuju_erdviu_palei_Zeimena_sutvarkymo_/9175/1)

Comments are closed.

Close Search Window