Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

Priemonė

Veiklos sritis, veikla

Projekto Nr.
Agentūra
Finansavimas

 

 

 

Projekto tikslas


Projekto vertė

Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

20KI-KV-17-1-01903-PR001

Nacionalinė mokėjimo agentūra
    Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos
    Lietuvos valstybės biudžeto lėšos
    Savivaldybės biudžeto lėšos

 

Prisidėti prie palankių sąlygų sudarymo bendruomenės poreikiams, užimtumo didinimo bei socialinės, kultūrinės ir ekonominės plėtros skatinimo kaimo vietovėje.
140 532,72 Eur
Parama – 102.787,32 Eur
SB – 37.745,40 Eur

 Projekto įgyvendinimo metu buvo pagerinta Kultūros paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-0561-7054), esančio Švenčionių g. 27, Naujojo Strūnaičio k., Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav. būklė bei sutvarkyta viešoji erdvė.

 Įgyvendinus visas projekto veiklas buvo išspęsta pagrindinė problema, kuri  neleido bendruomenės nariams saugiai tenkinti laisvalaikio praleidimo, kultūrinio, dvasinio, švietimo ir kitus poreikius.
 Informacija apie projektą:
Naujojo Strūnaičio kaimo klubo pasikeitimui skirti 9 mėnesiai:
/lit/Naujojo_Strunaicio_kaimo_klubo_pasikeitimui_skirti_9_menesiai/9114/1

Comments are closed.

Close Search Window