Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

Priemonė

VPS II prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

 Veiklos sritis, veikla

Veiklos sritis Nr. LEADER-19.2-7.2 „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“

 Projekto Nr.

 ŠVEN-LEADER-6B-I-2-2

Agentūra

  • Nacionalinė mokėjimo agentūra
  • Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“

Finansavimas

  • Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos
  • Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
  • Savivaldybės biudžeto lėšos
  •  

Projekto tikslas

  • Sukurti Pabradės miestelio viešąją infrastruktūrą prie Žeimenos upės, sukuriant viešąją poilsio, laisvalaikio, sporto, sveikatingumo zoną, pritaikant ją bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai bei skatinti vietovės ekonominę plėtrą, socialinę įtrauktį ir skurdo mažinimą.

Projekto partneris

Pabradės miesto bendruomenė „Domus“

Projekto vertė

76 650,46 Eur
Parama – 61.132,95 Eur
SB – 15.517,51 Eur

Įgyvendinant projektą buvo investuota į Pabradės miesto Žeimenos upės sutvarkymą. Sukurta viešoji erdvė, kuri yra skirta viešam naudojimui, funkcionaliam laisvalaikio, poilsio praleidimui, kultūrinio bei sportinio gyvenimo paįvairinimui. Pagrindinis šio projekto pranašumas – didelė socialinė ir ekonominė nauda visuomenei: sukurta graži aplinka, laisvalaikio praleidimo vieta, skatinamas vaikų ir jaunimo kultūrinis aktyvumas, padidėjęs vietos gyventojų užimtumas, atsiradusi galimybė rengti miestelio šventes, dėl ko pagerėjo gyvenimo kokybė bei socialinė integracija, atsirado didesnė galimybė pritraukti bendruomenės narius į visuomeninę veiklą. Visa projekto metu sukurta infrastruktūra skirta laisvalaikio, sporto, poilsio ir kultūrinei veiklai vystyti. Ja gali naudotis visi be išimties ir bet kuriuo paros metu.
Sukūrus viešąją erdvę intensyviai propaguojamas aktyvus ir konstruktyvus bendruomenės gyventojų dalyvavimas bendruomeninėje aplinkoje ir tuo pačiu gerinamas viešųjų paslaugų teikimas.
Be to, įrengta baidarių prieplauka prisidėjo prie įvairesnio laisvalaikio praleidimo miestelyje, ko iki šiol nebuvo.

Comments are closed.

Close Search Window