PROJEKTAS
„VAIKŲ IR JAUNIMO PSICHINĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS BEI PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE“

https://www.norwaygrants.lt/
http://svencionys.lt/
  Finansavimo šaltiniai● Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos
● EEE Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
● Savivaldybės biudžeto lėšos
Programos operatoriusVšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Projekto vykdytojasŠvenčionių rajono savivaldybės administracija
Projekto partneriaiŠvenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

http://www.svencioniuvsb.lt/  
Projekto tikslasDidinti ir gerinti sveikatos kabinetų paslaugų prieinamumą ir kokybę ir tokiu būdu prisidedant prie vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo  
Projekto uždaviniai● Projekto bendrieji procesai (projekto viešinimas, administravimas).
● Aprūpinti visus Švenčionių rajono sveikatos kabinetus reikalingomis priemonėmis bei įranga taip pagerinant specialistų darbo sąlygas, išplečiant vykdomą veiklą naujoviškomis metodinėmis priemonėmis.
● Atlikti Švenčionių rajone esančių nesuremontuotų sveikatos kabinetų paprastąjį remontą.
Projekto vertė146 110,55 Eurai
Projekto santraukaProjekto įgyvendinimo metu planuojama suremontuoti sveikatos kabinetus pritaikant juos veikloms bei įsigyti papildomų metodinių priemonių, kurios būtų tinkamos vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos gerinimui ir prevencijai. Įgyvendinant  projektą siekiama pagerinti sveikatos kabinetų darbo sąlygas ugdymo įstaigose: esminis dėmesys skiriamas metodinių priemonių įsigijimui, taip pat ketinama atliekant paprastąjį remontą padaryti sveikatos kabinetų patalpas patrauklias naudotojams ir lankytojams. Projekto tikslinė grupė – mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistai bei jas lankantys vaikai ir jaunimas. Įgyvendinus projektą, bus ženkliai padidinta sveikatos kabinetų vertė bei reikšmė ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo gyvenime, padidintas vaikų suinteresuotumas įtraukiamąja veikla per inovatyvius žaidimus bei neįprastus metodus. Įgyvendinus šį projektą sveikatos priežiūros specialistams bus sudarytos tinkamos sąlygos darbui sveikatos priežiūros kabinetuose, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose, padidės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius, tai ilgainiui duos pridėtinę vertę: sveikos aplinkos šiose įstaigose, savivaldybėse sukūrimą, puoselėjimą, geresnę vaikų ir jaunuolių, tėvų, mokytojų, auklėtojų ir kitų lankytojų (projekto naudos gavėjai) fizinę, psichinę sveikatą, sveikesnį gyvenimo būdą.

Įpusėjo projekto „Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose“ įgyvendinimas

Vykdomos projekto „Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose“ veiklos

Kviečiame Švenčionių rajono savivaldybės gyventojus dalyvauti nuotoliniame informacijos viešinimo renginyje

Naujos priemonės – kokybiškesni užsiėmimai vaikams

Baigiamas projekto „Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose“ įgyvendinimas

Comments are closed.

Close Search Window