1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Pinigų srautų ataskaita
4. Grynojo turto pokyčių ataskaita
5. Aiškinamasis raštas

Comments are closed.

Close Search Window