Įgyvendinti projektai|

Švenčionių rajono savivaldybė baigė įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas Švenčionių rajono savivaldybėje“. Projekto įgyvendinimo metu buvo pastatytos 28 naujos požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės ir 75 antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės, įsigyta ir pastatyta 190 bendrojo naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerių, po 103 – antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų konteinerius stiklo, plastiko ir metalo, popieriaus ir kartono atliekoms, 27 – tekstilės atliekų konteineriai, 107 – žaliųjų (bioskaidžių) atliekų konteineriai bendrojo naudojimo teritorijoms ir kapinėms, gyventojams išdalinta 3000 kompostavimo dėžių.
Projektas „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas Švenčionių rajono savivaldybėje“ įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. Bendra įgyvendinto projekto vertė 1 505 203,71 Eur, šios lėšos apmokėtos Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Projekto tikslas – plėsti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą Švenčionių rajono savivaldybėje išplečiant konteinerių aikštelių tinklą Švenčionių rajone. Projekto veiklomis atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai savivaldybėje buvo pagerinti iki 2 356,43 tonų galimų atskirai surinkti išrūšiuotų atliekų per metus.

Švenčionių rajono savivaldybės informacija

Comments are closed.

Close Search Window