Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybė, siekdama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įsidarbinti, jau treti metai įgyvendina Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa).

Programa skirta 14–21 metų amžiaus jaunimui, besimokančiam Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Švenčionių rajono savivaldybėje.
Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu Švenčionių rajono savivaldybėje.

2024 m. Programoje nuo liepos 1 d. pradėjo dalyvauti net 64 Švenčionių rajono jaunuoliai, kurie birželio mėn. susirado darbdavį, vykdantį veiklą Švenčionių rajone, ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijai pateikė Programos registracijos formą.

Programos įgyvendinimo metu vykdomos veiklos:

  1. Projekto dalyvių užimtumo vasaros metu (ne ugdymo proceso metu) skatinimas.
  2. Pagalbos jauniems žmonėms teikimas jų darbo vietoje, siekiant, kad jauni žmonės įgytų reikalingus gebėjimus, ugdytų savo įgūdžius.
  3. Mentorystės užtikrinimas projekto metu, siekiant palaikyti (palydėti) jaunus žmones ir padėti juos ugdyti ir įsivertinti įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Programos veiklos finansuojamos iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų (38 tūkst. Eur), o taip pat iš valstybės biudžeto lėšų (12 tūkst. Eur), įgyvendinant projektą „Darbas vasarą? – puiki galimybė! 2024“, finansuojamą Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamo Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2024 metais konkurso būdu.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė

Comments are closed.

Close Search Window