Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija kviečia gyventojus, namų ūkiuose sukaupusius asbesto turinčių gaminių atliekų (asbestinio šiferio arba kitų statybinių medžiagų, savo sudėtyje turinčių asbesto), pateikti prašymus jų nemokamam surinkimui. Prašymai turi būti pateikti elektroniniu paštu artur.bura@svencionys.lt, atsiųsti paštu arba pristatyti tiesiogiai adresu Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys. Prašyme turi būti nurodytas adresas, iš kur turės būti paimtos asbesto turinčių gaminių atliekos, preliminarus atliekų svoris bei kontaktinio asmens telefono numeris. Atliekos, turinčios asbesto, turi būti surinktos atskirai, nesumaišytos su kitomis atliekomis, sudėtos į didmaišius arba sukrautos ant pagrindo.

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas bus vykdomas apvažiavimo būdu Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ lėšomis įgyvendinant projektą „Švenčionių rajono savivaldybės namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymas“ (toliau – Projektas). Gyventojų prašymai bus priimami iki bus pasiektas Projekte numatytas 2024 metais surinkti ir sutvarkyti asbesto atliekų kiekis (iš viso 283,98 t). Asbestinio šiferio atliekų surinkimas bus vykdomas iki 2024 m. spalio 31 d.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus informacija ir nuotrauka

Comments are closed.

Close Search Window