Aktualijos (socialinė parama), Naujienos|

Materialinio nepritekliaus mažinimo (MNM) programos tikslas – spręsti materialinio nepritekliaus problemą labiausiai skurstantiems asmenims, įskaitant vaikus, suteikiant pagalbą asmenims įsigyti maisto produktus ir (ar) būtinojo vartojimo prekes.

MNM programai įgyvendinti Lietuvoje yra skiriama 88 386 460 eurų (iš jų, 79 547 814 eurų MNM programos lėšos).

MNM programos lėšos pradėtos naudoti nuo 2024-01-01:

 • Maisto produktams ir būtinojo vartojimo prekėms įsigyti (lėšų pervedimas į paramos gavėjams išduotas socialines ar joms lygiavertes korteles);
 • Papildančioms veikloms finansuoti (pavyzdžiui, įvairūs mokymai, teisinės, medicininės, psichologinės konsultacijos paramos gavėjams).

Gyventojams

Ką galima įsigyti naudojantis kortele?

 • Visus maisto produktus ir kitas prekes (asmens higienos, buities apyvokos daiktai, namų švaros prekės, kūdikių prekės, drabužiai, avalynė ir kt.)
 • Draudžiama įsigyti alkoholinius gėrimus, tabaką, loterijos bilietus. Taip pat negalima sumokėti už trečiųjų šalių paslaugas.

Kaip gauti kortelę?

Galima  užpildyti  ir pateikti prašymą kortelei gauti gyv. vietos seniūnijoje arba yra galimybė pateikti prašymą ir per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt

Kas turi teisę gauti kortelę?

Bendra tvarka – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui šiuo metu neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (264 Eur) per mėnesį.

Išimties tvarka – asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui šiuo metu neviršija 2,5 VRP dydžio (440 Eur) per mėnesį, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

 • vienas gyvenantis asmuo ar vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra su negalia;
 • vaiką (-us) augina vienas iš tėvų;
 • asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
 • vaikas globojamas (rūpinamas) šeimoje ir asmenys nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka;
 • yra prieglobsčio prašytojas;
 • yra trečiųjų šalių pilietis;
 • pensinio amžiaus asmuo gyvena vienas, o bendrai gyvenantiems pensinio amžiaus asmenims, kai neviršija 2,2 VRP(387,2 Eur).

Parama nevertinant vieno ar bendrai gyvenančių asmenų pajamų gali būti skiriama įvykus nelaimingam atsitikimui (gaisras, stichinė nelaimė, šeimos nario mirties atveju), atsižvelgiant į gyvenimo sąlygas.

Ką reikia žinoti, pildant prašymo gauti kortelę formą?

 • Pildant prašymo formą, iš pateikto prekybos tinklų sąrašo reikia pasirinkti (pažymėti) prekybos tinklą, kuriame bus apsiperkama (galima rinktis tik vieną prekybos tinklą).
 • Prireikus prašymą pildyti padės seniūnijos darbuotojas.
 • Prekybos tinklas pasirenkamas 1 (vieniems) kalendoriniams metams.
 • Korteles nemokamai pagamina prekybos tinklai.
 • Pasikeitus asmens (bendrai gyvenančių asmenų) sudėčiai.

Kur ir kada atsiimti kortelę, kaip elgtis ją pametus ar sugadinus?

 • „Maisto bankas“ pareiškėjo prašyme nurodytu telefono numeriu informuoja (žinute) kur tiksliai ir kada bus galima atsiimti kortelę.
 • Pametus arba sugadinus išduotą kortelę, dėl naujos kortelės išdavimo reikia kreiptis į tą patį asmenį, kuris išdavė pirmąją kortelę.

Kada į korteles bus pervedamos lėšos?

Pinigus į korteles planuojama pervesti 4 kartus per metus:

 • kovo 15 d.
 • birželio 15 d.
 • rugsėjo 15 d.
 • gruodžio 15 d.

Naudoti lėšas galima nuo jų gavimo momento iki 2025-03-14 d. (imtinai).

Kiek kortelių gali turėti šeima (kartu gyvenantys asmenys)?

Viena šeima gali turėti vieną socialinę kortelę.

Kiek lėšų bus pervedama į kortelę?

Vienam asmeniui 2024 metais ketvirčio suma yra 25 eurai. Priklausomai kiek asmenų sudaro namų ūkį, atitinkamai tiek lėšų bus pervedama į šeimai (bendrai gyvenantiems asmenims) išduotą socialinę kortelę.

Daugiau informacijos MNM programos tinklapyje www.priimk.lt

Comments are closed.

Close Search Window