Naujienos|

Viešą nuomos konkursą organizuoja Švenčionių rajono savivaldybės administracija.
Nuomos objektas – 65,52 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, esančios adresu Švenčionių r. sav., Labanoras, Seniūnijos g. 27.
Nuomojamų patalpų paskirtis – administracinei veiklai vykdyti.
Pradinis turto nuompinigių dydis – 1,50 Eur (be PVM) per mėnesį už vieną kvadratinį metrą.
Konkurso dalyviai privalo sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (294,84 Eur) į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT96 4010 0432 0035 1858, esančią Luminor Bank AS.
Nuomos terminas – 5 (penki) metai.
Turto apžiūros sąlygos – už turto apžiūrą atsakinga Rasa Bliūdžiuvienė, Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 687) 57163, (8 387) 66377, el. paštas rasa.bliudziuviene@svencionys.lt Turto apžiūra vyks 2024 m. balandžio 3 d. 10.00 val.
Konkursas vykdomas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos 2024 m. kovo 21 d. protokolu Nr. (3.1E) O-52 patvirtintomis viešo nuomos konkurso sąlygomis (pridedama).
Informacija apie paraiškų priėmimą:
Paraiškų pateikimo terminas: iki 2024 m. balandžio 5 d. 14.00 val.
Pateikimo vieta: Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, Švenčionys, 125 kab.
Papildomą informaciją apie konkurso sąlygas teikia Rasa Bliūdžiuvienė, Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, pasiteirauti tel. (8 387) 66377, (8 687) 57163.
Informacija apie komisijos posėdį: posėdis įvyks 2024 m. balandžio 8 d. 10 val.

Viešo nuomos konkurso sąlygos

Comments are closed.

Close Search Window