Naujienos|

Vadovaudamasi Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų 2020 m. gegužės 28 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-98 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 10, 11 ir 12 punktais, Švenčionių rajono savivaldybė kviečia bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas iki 2024 m. kovo 22 d. teikti kandidatus į Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba).

NVO tarybos veiklos tikslas – skatinti Švenčionių rajono savivaldybėje (toliau  – Savivaldybė) NVO veiklą ir plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir NVO.

NVO tarybos nariams už dalyvavimą tarybos veikloje nemokama. NVO tarybos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba.

NVO taryba sudaroma iš 12 narių:
6 (šeši) nariai iš Savivaldybėje veiklą vykdančių NVO ar jų filialų, vienijančių Švenčionių rajono gyventojus;
4 (keturi) nariai iš Savivaldybės tarybos;
2 (du) nariai iš Savivaldybės administracijos.

Viena NVO, turinti juridinį statusą ir veikianti kaip socialinės, sveikatinimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto, švietimo, ekologijos bei gamtosaugos, jaunimo reikalų, vietos bendruomenių veiklos srities organizacija, gali siūlyti vieną atstovą. Organizacijos pasiūlymus pateikia raštu Savivaldybės administracijai. Pasiūlyme nurodoma atstovaujama sritis, siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. pašto adresas, telefonas, pareigos organizacijoje). Prie pasiūlymo pridedama organizacijos nuostatų (įstatų) kopija. Pasiūlymą pasirašo organizacijos vadovas.

NVO tarybos nario kadencijos trukmė – dveji metai. NVO tarybos nariams kadencijų skaičius neribojamas, tačiau NVO taryboje gali dirbti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Dokumentai teikiami Švenčionių rajono savivaldybės administracijai adresu: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, įteikiant arba išsiunčiant registruotu paštu, arba išsiunčiant elektroniniu paštu savivaldybe@svencionys.lt.

Informaciją ir konsultacijas su teikimais susijusiais klausimais darbo dienomis suteikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė, tel. 8 625 93 390 arba el. paštu ramune.jakubeniene@svencionys.lt.

 Daugiau informacijos apie NVO tarybą, jos funkcijas, teises galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje https://svencionys.lt/veiklos-sritys/bendruomenes/svencioniu-rajono-nevyriausybiniu-organizaciju-taryba/

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė

Comments are closed.

Close Search Window