Naujienos|

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie 2024 metų gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus.

2024-02-24Ziboliškės kaimo bendruomenėĮamžintas kaimas2648,90BO-2024-29ATITINKA
2024-02-26Bendruomenė „Miško uostas“Turiningo, telkiančio ir ugdančio laisvalaikio organizavimas Švenčionėlių šeimų bendruomenei3000,00BO-2024-55ATITINKA
2024-02-27 Zadvarninkų kaimo bendruomenės „Uždvaris“Bendrystės džiaugsmas3000,00BO-2024-206ATITINKA
2024-02-27Pavoverės kaimo bendruomenė „Žadintuvas“Kurkime ir veikime Kartu3000,00BO-2024-117ATITINKA
2024-02-27Strūnaičio kaimo bendruomenė „Merkūna“Švenčių mozaika: tradicijos ir džiaugsmas3000,00BO-2024-99NEATITINKA
2024-02-27Strūnos kaimo bendruomenė TVARŪNAKūrybinės kibirkštys: kultūros ir bendruomeniškumo įkvėpimas3000,00BO-2024-172ATITINKA
2024-02-27Svirkų kaimo bendruomenės „Svirkų centras“Suskambėkime kartu: Bendruomenės veiklos scenoje ir užkulisiuose3026,00BO-2024-137ATITINKA
2024-02-27Trūdų bendruomenėMuzikos ir liaudies šokio vakaronė “Prinoko vasariniai obuoliai”3000,00BO-2024-177ATITINKA
2024-02-27Vidutinės kaimo bendruomenė VIKASporto, meno ir kultūros paletė Viducinėj2980,00BO-2024-133ATITINKA

Priemonės konsultantas apie paraiškas, kurios neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), nurodyto (-ų) Aprašo 19 punkte, informаvо pareiškėjus elektroniniu laišku ir nurodė paraiškos, neatitinkančios formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis.

Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, perduodamos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.

INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį-penktadienį 9:00–17:00 val.
• elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
• informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, 8 670 36 796
Virginija Šetkienė, 8 610 64 152
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82 937
Priemonės konsultanto informacija

Comments are closed.

Close Search Window