Naujienos|

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie gautas paraiškas.

Projektų įgyvendinimui skirta – 14 984 Eur.
Lėšų poreikis – 26 654,90 Eur.

Eil. Nr.PareiškėjasProjekto pavadinimasPrašoma suma, Eur
 Ziboliškės kaimo bendruomenėĮamžintas kaimas2648,90
 Bendruomenė “Miško uostas”Turiningo, telkiančio ir ugdančio laisvalaikio organizavimas Švenčionėlių šeimų bendruomenei3000,00
  Zadvarninkų kaimo bendruomenės “Uždvaris”Bendrystės džiaugsmas3000,00
 Pavoverės kaimo bendruomenė “Žadintuvas”Kurkime ir veikime Kartu3000,00
 Strūnaičio kaimo bendruomenė „Merkūna“Švenčių mozaika: tradicijos ir džiaugsmas3000,00
 Strūnos kaimo bendruomenė TVARŪNAKūrybinės kibirkštys: kultūros ir bendruomeniškumo įkvėpimas3000,00
 Svirkų kaimo bendruomenės “Svirkų centras”Suskambėkime kartu: Bendruomenės veiklos scenoje ir užkulisiuose3026,00
 Trūdų bendruomenėMuzikos ir liaudies šokio vakaronė “Prinoko vasariniai obuoliai”3000,00
 Vidutinės kaimo bendruomenė VIKASporto, meno ir kultūros paletė Viducinėj2980,00

Prašome pasitikrinti, ar Jūsų pateiktos paraiškos duomenys yra teisingi. Jeigu nerandate savo paraiškos šiame sąraše, kreipkitės el. paštu bendruomenes@nisc.lt

Šia Priemone siekiama skatinti Apraše nurodytų savivaldybių gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir efektyvinti Priemonės įgyvendinimą.

Paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins nepriklausomi išorės ekspertai, ekspertų sprendimus tvirtins Švenčionių rajono savivaldybės NVO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Švenčionių rajono savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.

Priemonės įgyvendinimą organizuoja Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Priemonės konsultantas) kartu su savivaldybėmis.

Finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį–penktadienį 9:00–17:00 val. elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;

informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, 8 670 36 796
Virginija Šetkienė, 8 610 64 152
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82 937

Informacija parengta pagal Priemonės konsultanto informaciją

Comments are closed.

Close Search Window