Naujienos|

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojus Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymui šalyje pradėta negalios reforma.

Vienas iš esminių reformos tikslų – pokyčiai nustatant negalią ir pagalbos teikimas vieno langelio principu.

     Pokyčiai nustatant negalią:

 • Nuo 2024 m. sausio 1 d. negalią ir individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikius nustato Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Agentūra). Agentūra yra įsteigta apjungus Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą ir Neįgaliųjų reikalų departamentą.
 • Sąvoką ”darbingumo lygis“ keičia sąvoka „ dalyvumo lygis“. Jis nuo 2024 m. sausio 1 d. nustatomas ne tik darbingo amžiaus asmenims, bet ir žmonėms, kurie sulaukė senatvės pensijos amžiaus.
 • Nustatant negalią bus atsižvelgiama į medicininius kriterijus bei žmogui su negalia reikalingos pagalbos poreikį. Medicininių kriterijų įtaka vertinant negalią bus mažesnė, nei buvo iki šiol, išskyrus atvejus, kai žmogus serga onkologine liga ar senatvine dimensija. 
 • Nustatant pagalbos poreikį labiau bus atsižvelgiama į konkretaus žmogaus individualių poreikių apimtį ir aplinkos kliuvinius, t.y. bus vertinamas mobilumas, apsitarnavimas, bendravimas, kasdienė veikla, gyvenamoji aplinka bei reikalingų techninės pagalbos priemonių, būsto pritaikymo, darbo asistento, asmeninės pagalbos, socialinių paslaugų  ir kt.  poreikis.
 • Agentūra nustačiusi neįgalumo lygį (vaikams) ar dalyvumo lygį (suaugusiems) bei individualios pagalbos išlaidų kompensacijos poreikius (vaikams ir suaugusiems), asmeniui ar jo atstovui pageidaujant, sudarys Pagalbos planą, kuris bus perduotas savivaldybei, kurioje gyvena asmuo su negalia.
 • Pas asmenis, kurie dėl sunkios sveikatos būklės negalės patys atvykti į Agentūrą dėl neįgalumo lygio arba dalyvumo lygio nustatymo, atvyks mobili komanda, kurios darbuotojai pildys pagalbos poreikio klausimyną.
 • Asmenims, kuriems iki 2023 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis, papildomai kreiptis niekur nereikia. Nustatytas darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis galioja iki termino pabaigos.
 • Asmenims pageidaujant prilyginti darbingumo ar specialiųjų poreikių lygį dalyvumo lygiui, darbingo amžiaus asmenims darbingumo lygis bus prilygintas tokiam pačiam dalyvumo lygio mastui (pvz., darbingumo lygis 25 proc. lygus dalyvumo lygio 25 proc.), senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kuriems iki naujo reglamentavimo įsigaliojimo buvo nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, turimi specialiųjų poreikių lygiai bus prilyginami dalyvumo lygiui: 40 proc. dalyvumo lygis – asmenims, kuriems buvo nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 15 proc. dalyvumo lygis – asmenims, kuriems buvo nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis.

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos

Nuo 2024 m. sausio 1 d. pasikeitė slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinių kompensacijų pavadinimai ir jų lygiai. Vaikui ar suaugusiam, kuriam dėl riboto savarankiškumo reikalinga kito asmens pagalba ir (ar) slauga, gali būti nustatomi individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai, kuriuos nustato Agentūra.

 • Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija – tai mėnesinė piniginė išmoka, skiriama asmenims, kuriems nustatyti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikiai.
 • Kai Agentūra nustato individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikį, asmuo, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, ar jo atstovas turi kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės Socialinės paramos skyrių su prašymu skirti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją.
 • Iki 2023 m. gruodžio 31 d. paskirtos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir toliau bus mokamos iki slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo termino pabaigos. 

Lengvojo automobilio įsigijimo ir (ar) pritaikymo kompensacijos

Siekiant gauti lengvojo automobilio įsigijimo ir (ar) pritaikymo kompensaciją, žmogui su negalia arba šeimos nariui turi būti nustatytas toks poreikis bei išduota atitinkama pažyma. Tokį poreikį nustato ir pažymą išduoda Agentūra, jei žmogus ar šeima atitinka šias sąlygas: 

 • žmogui nustatyta negalia ir jis turi vairuotojo pažymėjimą;  
 • šeima augina vaiką su negalia, kuriam nustatytas pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis; 
 • šeima, kai pilnametystės sukakusiam vaikui nepertraukiamai nustatyta visiška negalia ir (ar) specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ir (ar) pirmo arba antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis. 
 • Lengvojo automobilio ir (ar) pritaikymo kompensacija skiriama kartą per 6 mėn.
 • Lengvojo automobilio techninio pritaikymo išlaidų kompensacija gali siekti iki 128 bazinių socialinių išmokų (BSI) (7040 EUR), o lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų kompensacija iki 64 BSI (3520 Eur). Dėl šių kompensacijų skyrimo ir mokėjimo reikia kreiptis į ,,Sodrą“.

Daugiau informacijos galite rasti https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/negalios-reforma

Comments are closed.

Close Search Window