Naujienos|

Viešą nuomos konkursą organizuoja Švenčionių rajono savivaldybės administracija.
Nuomos objektas – 130,94 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, esančios adresu Švenčionių r. sav., Švenčionėlių m., Partizanų g. 2.
Nuomojamų patalpų paskirtis – vykdyti ūkinę komercinę veiklą.
Pradinis turto nuompinigių dydis – 0,63 Eur (be PVM) per mėnesį už vieną kvadratinį metrą.
Konkurso dalyviai privalo sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (247,47 Eur) į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT96 4010 0432 0035 1858, esančią Luminor Bank AS.
Nuomos terminas – 1 (vieneri) metai.
Turto apžiūros sąlygos – už turto apžiūrą atsakinga Rasa Bliūdžiuvienė, Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. (8 687) 57163, (8 387) 66377, el. paštas: rasa.bliudziuviene@svencionys.lt Turto apžiūra vyks 2024 m. sausio 19 d. nuo 10.00 val.
Konkursas vykdomas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos 2024 m. sausio 15 d. protokolu Nr. (3.1E) O-11 patvirtintomis viešo nuomos konkurso sąlygomis (pridedama).
Informacija apie paraiškų priėmimą:
Paraiškų pateikimo terminas: iki 2024 m. sausio 25 d. 16.30 val.
Pateikimo vieta: Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, Švenčionys, 125 kab.
Papildomą informaciją apie konkurso sąlygas teikia Rasa Bliūdžiuvienė, Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, pasiteirauti tel. (8 387) 66377, (8 687) 57163.
Informacija apie komisijos posėdį: posėdis įvyks 2024 m. sausio 26 d. 10.00 val.

Viešo nuomos konkurso sąlygos

Comments are closed.

Close Search Window