Rengiami projektai|

Informuojame apie Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo (toliau – SP keitimas) atnaujintų sprendinių viešinimo procesą. SP keitimo pagrindas – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T–60 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“ ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.A-312 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo ir planuojamos teritorijos nustatymo“ patvirtinta Planavimo darbų programa. Susipažinti su SP keitimo Planavimo darbų programa, uždaviniais, planavimo sąlygomis ir parengta SP keitimo dokumentacija galima LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): TPD numeris – S-RJ-86-20-282.

Planuojama teritorija: Švenčionių rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Planavimo tikslai: 1. Nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas; 2. Nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; 3. Nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą.

Planavimo organizatorius: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, tel.: (8 387) 66 388, el. p. savivaldybe@svencionys.lt, interneto svetainės adresas: https://www.svencionys.lt. Informaciją apie specialųjį planą teikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vedėja – Laimutė Kuksienė, tel. (8 387) 66 376, el. p. architektura@svencionys.lt ir Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas – Grigorijus Avinas, tel. (8 387) 66 368, el. p. grigorijus.avinas@svencionys.lt.

SP keitimo rengėjas: UAB „Gaučė ir Ko“, adresas: Islandijos g. 6, LT-01117 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.gauce.lt. Direktorė – Kristina Gaučė. Plano vadovė – Rūta Skripkienė, tel.: +370 610 62098, el. paštas: ruta@gauce.lt.

SP keitimo viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta (vadovaujantis teisiniu teritorijų planavimo dokumentų rengimo reglamentavimu, galiojusiu SP keitimo parengiamajame etape planavimo sąlygų teikimo metu).

Susipažinimas su parengtais SP keitimo sprendiniais: susipažinti su parengtais sprendiniais bus galima nuo 2024 m. sausio 25 d. iki 2024 m. vasario 9 d. (supažindinimo su SP keitimo sprendiniais laikotarpio pabaiga) Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje https://www.svencionys.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): TPD Nr. S-RJ-86-20-282 bei ekspozicijoje Planavimo organizatoriaus buveinėje (eksponuojamas pagrindinis SP keitimo sprendinių brėžinys), adresu: Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys.

Pasiūlymų teikimas. Pasiūlymai dėl SP keitimo Planavimo organizatoriui teikiami raštu (aukščiau pateiktais kontaktais) ir (ar) TPDRIS ((https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas): TPD numeris – S-RJ-86-20-282) iki supažindinimo su SP keitimo sprendiniais laikotarpio pabaigos. Per supažindinimo su SP keitimo sprendiniais laikotarpį Planavimo organizatorius registruos gaunamus pasiūlymus dėl SP keitimo sprendinių, kartu su SP keitimo Rengėju juos išnagrinės ir raštu atsakys pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo supažindinimo su SP keitimo sprendiniais laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar į pasiūlymus atsižvelgta ar ne, jei neatsižvelgiama, bus nurodomos priežastys. Po supažindinimo su SP keitimo sprendiniais laikotarpio pabaigos pasiūlymai nebebus priimami.

Sprendiniai

Comments are closed.

Close Search Window