Konsultavimasis su visuomene, Naujienos|

Informuojame, kad Švenčionių rajono savivaldybės administracija parengė Švenčionių rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto projektą. Su savivaldybės biudžeto projektu galite susipažinti Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt.

Švenčionių rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto projektas.

Prašome gyventojus raštu teikti siūlymus dėl biudžeto projekto iki 2024 m. sausio 19 d. 12 val. savivaldybės administracijos Finansų skyriui (kontaktinis asmuo Jolanta Suboč, el. p. jolanta.suboc@svencionys.lt, tel. (8 387) 66 382).
Gauti pasiūlymai bus svarstomi rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sveikatos ir socialinės apsaugos ir Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetuose.

Comments are closed.

Close Search Window