Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T- 235 patvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybos nuostatai.

Švenčionių rajono savivaldybės vyresnio amžiaus žmonių reikalų taryba (toliau – Vyresnio amžiaus žmonių reikalų taryba) yra visuomeninė patariančioji institucija, kuri sudaroma prie Švenčionių rajono savivaldybės tarybos jos kadencijos laikotarpiui. Vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybos uždaviniai yra nagrinėti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės klausimus, teikti pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms dėl vyresnio amžiaus žmonių reikmes atitinkančios ir socialinį teisingumą įgyvendinančios politikos formavimo Savivaldybėje, skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvų dalyvavimą visuomeniniame ir politiniame gyvenime.

Vyresnio amžiaus žmonių reikalų taryba sudaroma iš 7 narių: 1 Savivaldybės tarybos ir 1 Savivaldybės mero deleguotų atstovų, 5 nevyriausybinių organizacijų bei Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos deleguotų Trečiojo amžiaus universiteto atstovų.

Kviečiame vyresnio amžiaus žmones vienijančias nevyriausybines organizacijas, turinčias juridinį statusą ir veikiančias Savivaldybės teritorijoje bei Švenčionių rajono Švietimo pagalbos tarnybą (toliau kartu – organizacijos) raštu teikti atstovų ir jų pakaitinių atstovų kandidatūras į Vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybą.

Jei organizacijų pasiūlytų atstovų yra daugiau nei joms skirta vietų Vyresnio amžiaus žmonių reikalų taryboje, organizacijų deleguojami atstovai bus išrenkami ir deleguojami į Vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybą organizacijų pasiūlytų atstovų bendrame susirinkime.

 Organizacija iki 2024 m. sausio 10 d. Savivaldybės administracijai raštu turi pateikti:

  • oficialų raštą, pasirašytą organizacijos vadovo, dėl atstovo (-ų) ir jų pakaitinių atstovų delegavimo į Švenčionių rajono savivaldybės vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybą (nurodomas siūlomo asmens vardas, pavardė, organizacijos, kuriai deleguojamas asmuo priklauso, pavadinimas, deleguojamo asmens kontaktai susisiekimui);
  • steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopiją (šių dokumentų pateikti nereikia, kai atstovus deleguoja Savivaldybės biudžetinė įstaigą),

Raštas su priedais iki aukščiau nurodyto termino pateikiamas Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui:

  • skenuota rašto versija su priedais siunčiant el. paštu sps@svencionys.lt, el. pašto temos skiltyje turi būti užrašyta „Dėl atstovo (-ų) kandidatūros (-ų) siūlymo į Švenčionių rajono savivaldybės vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybą“;
  • siunčiant paštu adresu Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionių m., Švenčionių r. sav., Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui. Ant voko nurodoma „Dėl atstovo (-ų) kandidatūros (-ų) siūlymo į Švenčionių rajono savivaldybės vyresnio amžiaus žmonių reikalų tarybą“.

Comments are closed.

Close Search Window