Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybė skelbia konkursą į Nalšios muziejaus direktoriaus pareigas. Su konkurso sąlygomis galima susipažinti Valstybės tarnybos portale: https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;928060.html.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą turi pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
  4. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą).
    Pretendentų dokumentai priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2023-12-29.

Daugiau informacijos apie konkursą Jums suteiks:
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja Jadvyga Samuilevičienė,
tel. (8 387) 66375, el. p. jadvyga.samuileviciene@svencionys.lt

Comments are closed.

Close Search Window