Naujienos|

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba dalyvavo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos organizuotame Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis konkurse, pateikė projektą „Tautinių mažumų kultūros atspindžiai Švenčionių krašto senosiose kapinėse ir maldos namuose“ ir gavo dalinį finansavimą šiam projektui vykdyti. Likusią dalį lėšų skyrė Švenčionių rajono savivaldybė.

Švenčionių krašte nuo 14 a. gyveno lietuvių ir tautinių mažumų atstovai: lenkai, totoriai, žydai, rusai, baltarusiai. Jų religijos ir kultūros atspindžių gausu nekilnojamojo turto pavelde, ypatingai senosiose kapinėse ir maldos namuose. Vien Švenčionių mieste yra 5 kapinės, kuriose buvo laidojama religiniu principu, o kapai buvo tvarkomi pagal tos tautos papročius. Yra išlikę ir saviti maldos namai, statyti ir puošti prisilaikant religinių reikalavimų. Vykdant projektą numatyta surengti 6 ekspedicijas, kurių metu planuojama aplankyti skirtingų tautų kapines ir maldos namus rajono seniūnijose, kuriose gausiai gyvena ar gyveno tautinių mažumų atstovai, apžiūrėti ryškiausius ir būdingiausius kapus bei pasitelkiant tautinių mažumų bendruomenių atstovus išsiaiškinti kapų sutvarkymo ypatybes, antkapių ir paminklų simboliką, įvertinti juos paveldosauginiu aspektu. Projektas atitinka UNESCO vertybines nuostatas, skatinančias dialogą su vietos bendruomenėmis bei pagarbą įvairių tautų kultūrai, darnų vystymąsi, sąmoningumą, tarpkultūrinį dialogą, žmogaus teises ir lygiateisiškumą tautiniu, religiniu, amžiaus ir kt. aspektais. Po pažintinių ekspedicijų į minėtus objektus numatoma organizuoti 6 paskaitų po 2 val. ciklą, kurių metu bus kalbama apie mūsų kraštui būdingą kapinių ir kapų tvarkymą (paminklas, kryžius, antkapis, tvorelė, puošyba) bei išlikusius maldos namų pastatus (sentikių, stačiatikių bei katalikų gausiai lenkų ir baltarusių gyvenamose vietovėse). Visa surinkta medžiaga bus pristatyta parodoje bei projekto viešinimo renginio metu.

Projekto tikslinė grupė – Švenčionių Trečiojo amžiaus universiteto atstovai – 2023 m. spalio 10, 17 ir 24 d. vyks į ekspedicijas Švenčionių–Adutiškio kryptimi, aplankys Švenčionių, Svirkų bei Adutiškio seniūnijų tautinių mažumų maldos namus bei kapines. Likusios ekspedicijos bei kita projekto veikla vyks lapkričio ir gruodžio mėnesiais. Su visa surinkta medžiaga bus supažindinta ir Švenčionių r. bendruomenė parodos pristatymo ir projekto viešinimo renginyje Švenčionyse, Nalšios muziejuje, metu.

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos informacija

Comments are closed.

Close Search Window