Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastato Liepų g. 22, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav. rekonstrukcijos (dalies pastato griovimo) projektas“ projektiniams pasiūlymams.

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-230918-00029. Pasiūlymams pritarta 2023-09-18.

Comments are closed.

Close Search Window