Naujienos|

Informuojame, kad Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2022 m. lapkričio 30 d. priėmė sprendimą Nr. T-230 „Dėl viešosios įstaigos Švenčionių rajono ligoninė ir viešosios įstaigos Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras reorganizavimo“, kurį įgyvendinus nuo 2023 m. kovo 1 d. įkurta viešoji įstaiga Švenčionių rajono sveikatos centras (toliau – Sveikatos centras).

Vadovaudamasi Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. Nr. V-589 įsakymu „Dėl sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 11.1 papunkčiu, Švenčionių rajono savivaldybė kreipiasi į visas privačias įstaigas, teikiančias planuojamas sveikatos centro paslaugas (nurodytas Aprašo III skyriuje) Švenčionių rajono savivaldybėje, dėl dalyvavimo Sveikatos centro veikloje.

Informaciją apie įgyvendinamą sveikatos priežiūros įstaigų tinklo vystymą ar pertvarką galima rasti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėjehttps://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kompetenciju-centru-ir-regioninio-bendradarbiavimo-modeliu-pagristos-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigu-tinklo-vystymas

Apie ketinimą (nesutikimą) dalyvauti Sveikatos centro veikloje prašome sveikatos įstaigas informuoti raštu iki 2023 m. spalio 2 d. (įskaitytinai), raštą pateikiant Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, registruotu paštu (Vilniaus g. 19, Švenčionys) arba elektroniniu paštu savivaldybe@svencionys.lt.

Informuojame, kad sveikatos įstaigų rašytinis atsakymas nebus laikomas galutiniu privačios įstaigos sprendimu dalyvauti Sveikatos centro veikloje. Nepateikus atsakymo raštu iki nurodytos datos, bus laikoma, kad sveikatos įstaiga nesutinka dalyvauti Sveikatos centro veikloje.

Comments are closed.

Close Search Window