Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Kitos (fermų) paskirties pastato – Galvijų komplekso su skerdyklos patalpomis, Švenčionių r. sav., Adutiškio sen., Subatiškės k. 11, rekonstravimo projektas, suformuojant tris turtinius vienetus.“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-230829-00025. Pasiūlymams pritarta 2023-09-01.

Comments are closed.

Close Search Window