Naujienos|

Kviečiame teikti paraiškas Švenčionių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimui gauti. Aplinkosaugos priemonės, kurių įgyvendinimui bus prašoma finansavimo, turės būti įgyvendinamos Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje 2024 metais. Planuojamos veiklos turi atitikti Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatyme, savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo rekomendacijose, skelbiamose Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje, ir Švenčionių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T-64 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos rengimo, pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
Paraiškas Pareiškėjai galės teikti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. gruodžio 1 d. Švenčionių rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba paštu Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, arba el. paštu savivaldybe@svencionys.lt. Paraiškos forma pridedama.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window