Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastato Liepų g. 22, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav. rekonstrukcijos (dalies pastato griovimo) projektas
Statybvietės adresas: NT registre Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Liepų g. 22 (kadastro Nr.: 8677/0005:388 Švenčionėlių m. k.v.)
Pagrindinė statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)
Projektuotojas: UAB „Maspro“, įm. k. 303367684, el. paštas info@maspro.lt, tel. Nr. +370 609 79 272
Projekto vadovas: Gytė Čeikuvienė, tel. Nr. +370 608 74 731, el. paštas gyte@maspro.lt
Statytojas: Švenčionių rajono savivaldybė, įm. k. 111108284; Reg. Adresu – Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys,
Statytojo atstovas: Grigorijus Avinas, el.paštas grigorijus.avinas@svencionys.lt , tel. Nr. (8 387) 66 368
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas: UAB „Maspro“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, darbo dienomis 9:00-17:00 iki 2023-08-31, www.svencionys.lt
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti adresu Iki 2023-08-31, paštu Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius arba el. paštu gyte@maspro.lt
Viešo susirinkimo adresas ir data: Viešas susirinkimas vyks 2023-08-31, 15:00 val., nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuododa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIwMTk3ODYtYjUwYS00MzhlLTk3YmItNzRmYzQ3YjY0ZDE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227604fde6-a8fb-4bfb-9580-431aea7d4cd8%22%2c%22Oid%22%3a%2250b51fce-f899-4e7e-a804-896ed69d004c%22%7d

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija.

Comments are closed.

Close Search Window