Naujienos|

Projekto tikslas: Parengti Švenčionių miesto vietos gyventojų, organizacijų ir įstaigų problemomis ir poreikiais grįstą vietos plėtros strategiją.
Rengiant vietos plėtros strategiją bus įgyvendinamas BIVP principas bei sprendžiamos problemos:

  • skurdo mažinimo ir bendruomenės įtraukimo į sprendimų priėmimą.
  • sveikatos ir sveikos gyvensenos problemos.
  • švietimo problemos.

Iš viso projektui įgyvendinti skirta 10 000,00 Eur

Projekto veikla: Švenčionių miesto vietos veiklos grupės 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos rengimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 birželis – 2023 spalis

Informaciją parengė Švenčionių miesto VVG

Comments are closed.

Close Search Window