Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Kitos paskirties inžinerinių statinių: aikštelės (unikalus Nr. 8686-2000-2088), Priestočio g. 1 Švenčionėlių m. Švenčionių r. sav. rekonstravimas padalijant į du atskirus turtinius vienetus aikštelę a1 ir aikštelę a2; krovinių platformų k2 (unikalus Nr. 8686-2000-2100) ir k3 (unikalus Nr. 8686-2000-2111), Priestočio g. 1 Švenčionėlių m. Švenčionių r. sav. rekonstravimas keičiant paskirtį į susiekimo komunikacijas-keleivių peronus (8.6).“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-230524-00019.

Pasiūlymams pritarta 2023-05.25.

Comments are closed.

Close Search Window