Naujienos|

Vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiama informacija apie Švenčionių rajono savivaldybės finansuojamus projektus.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. A-416 „Dėl lėšų skyrimo Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui“.

Vadovaujantis Aprašu, kviečiame pareiškėjus iki 2023 m. liepos 10 d. pateikti patikslintą išlaidų sąmatą (Aprašo 7 priedas), atitinkančią Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtą lėšų sumą.

Kilus klausimams, prašome susisiekti elektroniniu paštu ramune.jakubeniene@svencionys.lt arba skambinti tel. (8 387) 66 367, 8 625 93 390.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė.

Comments are closed.

Close Search Window