Rengiami projektai|

1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-06-22;

2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: UAB „Švenčionys Hybrid“;

3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: 6 vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Cirkliškio sen., Švenčionių raj. savivaldybėje;

4. PŪV vieta: Cirkliškio sen., Švenčionių raj. savivaldybėje;

5. Atrankos informacija paskelbta Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje: https://drive.google.com/file/d/117gwlMLgyfzmdWfmvJC2CQlcaXH3y5kS/view

arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Vilniaus regionas (24);

6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama).

Aplinkos apsaugos agentūros informacija

Comments are closed.

Close Search Window