Naujienos|

Š. m. birželio 27 d. į Širvintų rajono savivaldybę susirinko visų Vilniaus regiono savivaldybių vadovai: Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Šalčininkų rajono savivaldybės meras Zdzislav Palevič, Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė, Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas, Vilniaus miesto savivaldybės meras Valdas Benkunskas ir Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič, į kolegiją deleguoti šių savivaldybių tarybų nariai. Tądien vykusiame Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje posėdžiavę naujai išrinkti Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos nariai priėmė sprendimus visam Vilniaus regionui svarbiais klausimais. Aptartas Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamentas bei Vilniaus regiono plėtros tarybos nuostatai.
Naujos sudėties Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegija turėjo svarbią užduotį – išsirinkti naujai kadencijai kolegijos pirmininką bei kolegijos pirmininko pavaduotoją. Pasiūlytai Švenčionių rajono savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus kandidatūrai į Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininko postą pritarė visi kolegijos nariai. Viena iš naujų mero Rimanto Klipčiaus pareigų bus dalyvavimas Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžiuose. Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininko pavaduotoja išrinkta Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė.

Posėdyje svarstytas ir Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus patvirtinimo klausimas. Šias pareigas patikėta tęsti Evaldui Gustui.
Priimti sprendimai dėl atstovų delegavimo į Integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupes, 2021 – 2027 metų INTERREG Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą, dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Vilniaus regiono projektų sąrašų pakeitimo.
Aptartas 2022 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos ir Vilniaus miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimas, miestų vietos veiklos grupių strategijos bei kiti klausimai.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window