Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija 2023 m. gegužės 8 d. pasirašė su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija Jungtinės veiklos sutartį dėl projekto ,,Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija” Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, Migracijos ir integracijos fondo priemonės ,,Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju” lėšų (toliau – Projektas), įgyvendinimo Švenčionių rajono savivaldybėje.

Projekto tikslas – prisidėti prie ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija Projekto ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklas vykdys kartu su partneriu Švenčionių rajono socialinių paslaugų centru.  Vykdant projektą bus įrengiamos iš Ukrainos pasitraukusių asmenų apgyvendinimui skirtos vietos, siekiant sukurti  jiems kokybiškas apgyvendinimo sąlygas, teikiama psichologinė pagalba, sprendžiant jų streso, psichologinių bei fizinių patirčių sukeltas problemas, organizuojamos kitos psichinės ir fizinės sveikatos gerinimo veiklos bei įvairios sociokultūrinės veiklos ir edukaciniai užsiėmimai, padėsiantys jiems lengviau integruotis bendruomenėje, t. y. pritapti, suprasti žmones bei aplinką, kuri juos šiuo metu supa.

Projekto koordinatorius – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto įgyvendinimui Švenčionių rajono savivaldybei skirta 30 158,40 Eur iš ES fondų lėšų, iš jų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų vykdymui – 11 618,40 Eur, apgyvendinimo vietų įkurimui – 18 540,00 Eur.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window