Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus auditoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigas. Su konkurso sąlygomis galima susipažinti Valstybės tarnybos portale: https://portalas.vtd.lt/lt/centralizuoto-vidaus-audito-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-vidaus-auditorius-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;54195.html

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą turi pateikti:

  1. prašymą;
  2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
  3. užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą;
  4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną;
  5. diplomo kopiją;
  6. darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją.
    Pretendentų dokumentai priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2023-06-30.
    Konkursų/atrankų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas atlieka centralizuotai Viešojo valdymo agentūra.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window