Naujienos|

Vadovaudamasi Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų, patvirtintų 2023 m. gegužės 25 d. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-103 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“, 10, 11 ir 12 punktais, Švenčionių rajono savivaldybė kviečia savivaldybės įmones, įstaigas ir visuomenines organizacijas, ginančias visuomenės sveikatos interesus, iki 2023 m. birželio 5 d. teikti kandidatus į Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą (toliau – Sveikatos taryba).

Sveikatos tarybos tikslas – formuoti nuoseklią ir tęstinę savivaldybės sveikatos politiką bei įgyvendinti modernios sveikatinimo politikos strategijas.

Sveikatos tarybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais. Sveikatos taryba sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės įgaliojimų laikui.

Sveikatos tarybą sudaro 6 nariai: 1/3 savivaldybės paskirtų asmenų, 1/3 savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.

Viena savivaldybės įmonė, įstaiga ir visuomeninė organizacija, ginanti visuomenės sveikatos interesus, gali siūlyti vieną atstovą. Organizacijos pasiūlymus pateikia raštu Savivaldybės administracijai. Pasiūlyme nurodoma atstovaujama sritis, siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (el. pašto adresas, telefonas, pareigos organizacijoje). Prie pasiūlymo pridedama organizacijos nuostatų (įstatų) kopija. Pasiūlymą pasirašo organizacijos vadovas.

Dokumentai teikiami Švenčionių rajono savivaldybės administracijai adresu: Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, įteikiant arba išsiunčiant registruotu paštu, arba išsiunčiant elektroniniu paštu savivaldybe@svencionys.lt.

Informaciją dėl kandidatų teikimo darbo dienomis suteikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja) Evelina Žigaitė, tel. (8 387) 66 386 arba el. paštu evelina.zigaite@svencionys.lt.

Informaciją parengė: Socialinės paramos skyrius

Comments are closed.

Close Search Window