Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Vadovaujantis LR statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas ir projekto ekspertizė“, VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis informuojame kad perengti statinio(patalpos) rekonstravimo projekto, projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas:
„Melioracijos sistemų dalies rekonstravimas Šventos ir Kretuonų kadastro vietovėse“.

Statinių statybvietės adresas:
Švenčionių r. sav., Švenčionių ir Švenčionėlių sen.. Šventos ir Kretuonų k. v., Misiūnų, Bajorų, Naujų Šaminių, Senų Šaminių, Kretuonų, Pliauškių, kaimai.

Žemės sklypų esama pagrindinė naudojimo paskirtis:
Žemės ūkio paskirties žemė.

Žemės sklypų kadastriniai numeriai:
8624/0003:35; 8624/0003:136; 8624/0003:168; 8624/0003:169; 8624/0003:392; 8624/0003:469; 8624/0004:154; 8624/0004:158; 8624/0004:503; 8684/0002:450; 8684/0002:594; 8624/0003:126; 8624/0003:133; 8624/0003:351; 8624/0003:419; 8624/0003:441; 8624/0003:484; 8624/0003:486; 8624/0006:489; 8684/0001:139; 8684/0002:474; 8684/0001:296; 8684/0001:295

Statinių numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:
Hidrotechnikos statiniai, melioracijos statiniai,

Statybos rūšis: rekonstravimas.

Statinio kategorija: neypatingasis statinys.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
V. Žulio firma „Kumponas“, Kalvarijų 98-18, LT-08221, Vilnius; Projekto vadovas
V. Žulys kval. atestato Nr. 32826, S-289-PmAT,
el. paštas: kumponas1@gmail.com tel.: 8 5 275 77 64

Projektinius pasiūlymus parengusio (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
Projekto vadovas V. Žulys el. paštas: kumponas1@gmail.com, tel.: 8 5 275 77 64

Statytojas:
Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Šaminiai“. Adresas: Naujoji g. 11, Trūdų k., LT-18225 Švenčionių r. įmonės kodas 306025209.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Švenčionių rajono savivaldybės interneto svetainėje https://svencionys.lt, projektuotojo V. Žulio firma „Kumponas“ patalpose, Kalvarijų 98-18, Vilnius; iki 2023 m. gegužės 3 d. iš anksto suderinus laiką telefonu. Projektinių pasiūlymų rengėjas informaciją teikia darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. tel. 8 5 275 77 64, arba el. paštu: kumponas1@gmail.com

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Visuomenės atstovai pasiūlymus, pretenzijas ir pastabas dėl parengtų projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo (2023 m. gegužės 3 d., 16.00 val.) galima teikti Projektuotojui ir / ar Statytojui raštu aukščiau nurodytais adresais, arba el. paštu: kumponas1@gmail.com Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas vyks 2023 m. gegužės 3 d., 16:00 Švenčionėlių seniūnijoje, Švenčionių raj. Švenčionių g. 3, Švenčionėliai

Comments are closed.

Close Search Window