Rengiami projektai|

  1. Informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje data: 2023-04-03;
  2. PŪV organizatoriaus pavadinimas: Švenčionių rajono savivaldybės administracija;
  3. PŪV, kuriai atliekama atranka dėl PAV, pavadinimas: Pėsčiųjų – dviračių takų nuo Švenčionėlių g. iki teritorijos Vidžių g. 8 ir nuo Vidžių g. iki Adutiškio g., Mokyklos g. akligatvio, takų, aikštelių, kitų inžinerinių statinių statybos ir Mokyklos g. kapitalinio remonto Švenčionių m., Švenčionių raj. sav. statyba ir eksploatavimas;
  4. PŪV vieta: veikla numatoma apie 19 ha ploto laisvoje valstybinėje žemėje, Švenčionių miesto Meros-Kūnos upės pakrantėje;
  5. Atrankos informacija paskelbta:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZHyc2LMbpFbidoKIM2KfGYIgQ3FNAfr5/edit#gid=2102220487 arba https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2023 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2023 m. > Vilniaus regionas (8);
  6. Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p. aaa@gamta.lt, tel. +37068292653) per 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas pradedamas skaičiuoti kitą darbo dieną po paskelbimo). Priimta atrankos išvada ir, kai taikoma, papildyta Atrankos informacija bus paskelbta Agentūros interneto svetainėje visuomenei susipažinti. Pasiūlymus teikusiems suinteresuotos visuomenės nariams bus pranešta raštu, kaip priimant atrankos išvadą įvertinti jų pasiūlymai (jeigu atrankos informacija nepildyta, ji pakartotinai neskelbiama)

Comments are closed.

Close Search Window