Rengiami projektai|

Planavimo pagrindas: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 07 d. įsakymas Nr. A-591 „Dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo organizatorius: Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 19, LT-18116, Švenčionys, tel. (8 387) 66 372, faksas (8 387) 66 365, el. paštas: savivaldybe@svencionys.lt.

Plano rengėjas: UAB „Dujų sfera“, Draugystės g. 19, Kaunas, LT-51230, tel. (8 37) 759 028, el. paštas dujusfera@dujusfera.lt. Projekto vadovas Romualdas Velykis, tel. 8 698 24 903.

Planuojamos teritorijos adresas: teritorija, esanti tarp Architektų, Gamyklos ir Arnionių gatvių, Pabradės mieste, Švenčionių r. sav.

Planuojamos teritorijos plotas: ∼ 6,5 ha.
Planavimo uždaviniai:
• Detalizuoti Pabradės miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalomuosius reikalavimus;
• Nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
• Suplanuoti planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą ir suformuoti žemės sklypus susisiekimo komunikacijų įrengimui, miesto infrastruktūros plėtrai;
• Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
• Numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai, suplanuoti viešąsias erdves aktyviam ir pasyviam poilsiui skirtingo amžiaus žmonių grupėms, suplanuoti galimybę smulkiąjai miesto sodininkystei;
• Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
• Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą;
• Suformuoti žemės sklypus esamų statinių eksploatavimui;

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais ir susijusia medžiaga buvo galima nuo 2022-12-27 iki 2023-01-12 ir viešo susirinkimo metu, kuris įvyko 2023-01-12 Pabradės seniūnijos patalpose.

Papildomai susipažinti su parengtais (tais pačiais) detaliojo plano sprendiniais ir susijusia medžiaga galima nuo 2023-03-27 iki 2023-04-12 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-86-20-465), Švenčionių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje (www.svencionys.lt), savivaldybės patalpose (Vilniaus g. 19, Švenčionys), Pabradės seniūnijos patalpose (Pašto g. 6, LT-18175 Pabradė Švenčionių r.).

Papildomas viešas susirinkimas įvyks 2023-04-12 17:00 val., Pabradės seniūnijos patalpose (Pašto g. 6, LT-18175 Pabradė Švenčionių r.).

Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-86-20-465) per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

Detalusis planas

Comments are closed.

Close Search Window