Naujienos|

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras pradeda teikti asmeninės pagalbos paslaugą Švenčionių rajono neįgaliems gyventojams nepriklausomai nuo jų amžiaus ar negalios pobūdžio.

Asmeninės pagalbos tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti asmeniui individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar jo, kaip neįgaliojo, aprūpintojas, ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą (Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., tel. 8 387 31318) ar Švenčionių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių (Vilniaus g. 19, Švenčionių m., Švenčionių r. sav., tel. 8 387 66358) ir pateikia nustatytos formos prašymą dėl asmeninės pagalbos, taip pat pateikia asmens negalią patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas, jei kreipiasi ne pats neįgalusis, tai atstovas pateikia dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą.

Asmeninės pagalbos teikėjas – Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras.

Jei asmens pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 314 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai.

Kitais atvejais mokėjimas priklauso nuo gaunamų pajamų:

  • asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (314 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (471 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 2 procentų asmens pajamų;
  • asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (471 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (628 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;
  • asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (628 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (785 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 8 procentų asmens pajamų;
  • asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo dydis neturi viršyti 12 procentų asmens pajamų;

Jei gaunate dienos socialinę globą ar socialinės priežiūros paslaugas, Jūsų mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis bus apskaičiuojamas atskaičius mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą išlaidas.

Prašymas-paraiška dėl asmeninės pagalbos

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Švenčionių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas


Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Comments are closed.

Close Search Window