Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Ūkinio pastato (unik Nr.4400-5775-7780)paskirties keitimo į gyvenamajį vieno buto pastatą Švenčionių raj. Pabradės sen. Vilkamušių k. 1D (skl. kad. Nr.8647/0004:10) paprastojo remonto projektas“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-230314-00011. Pasiūlymams pritarta 2023-03-15.

Comments are closed.

Close Search Window