Naujienos|

Informuojame, kad Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 2023 m. vasario mėn. organizuotame projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 (toliau – Projektas) partnerių atrankos konkurse dalyvavo viena įstaiga – Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras, kuris Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. A-204 pripažintas Projekto partnerių atrankos vieninteliu konkurso laimėtoju.

Projekto partneris projekto įgyvendinimo metu numato:

  • teikti pabėgėliams iš Ukrainos psichologinio konsultavimo paslaugas, siekiant spręsti tikslinės grupės asmenų patirto streso, psichologinių bei žalojančių fizinių patirčių sukeltas problemas;
  • organizuoti visuomenės pažinimo edukacines veiklas ir užsiėmimus, skirtus tikslinės grupės asmenų  socialinei-kultūrinei integracijai.

Projektas bus finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų. Projekto įgyvendinimui Švenčionių rajono savivaldybei numatyta skirti 11618,40 Eur.

Projekto įgyvendinimo koordinatorius Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window