Naujienos|

Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) organizuoja ir koordinuoja nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą (toliau – Inventorizavimas). Inventorizavimo vykdymas yra viena pagrindinių priemonių, siekiant neprarasti informacijos apie nykstantį kultūros paveldą, surinkti duomenis, reikalingus istorijos ir praeities kultūros moksliniams tyrimams, sukaupti ir perduoti informaciją mokslo reikmėms ir ateities kartoms, kad paveldo objektui sunykus ar jį sunaikinus, jis išliktų Nekilnojamojo kultūros paveldo inventoriuje (inventorius – galimai vertingųjų savybių turinčių objektų sisteminis sąrašas su surinkta dabarties ir praeities medžiaga) ir tokiu būdu neišnyktų iš atminties, egzistuotų kaip kultūros, istorijos faktas, žinių šaltinis.
Nekilnojamasis kultūros paveldas inventorizuojamas surašant visus galimus jam priskirti kūrinius ir kitus daiktus, kurie dar nėra įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

Surinkta informacija apie galimai vertingųjų savybių turinčius objektus pildoma Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto inventoriaus duomenų anketoje (toliau – Anketa), kurias inventorizavimo vykdytojai teikia Departamentui. Anketų duomenys perkeliami į Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorių. Anketą galima pildyti: https://inventorius-paveldas.hub.arcgis.com/. Ją taip pat galima rasti interneto svetainėje (www.kpd.lrv.lt), atvirų duomenų portale (https://paveldas.maps.arcgis.com/home/index.html).

Departamentas kviečia savivaldybes, seniūnijas, muziejus, mokyklas, bibliotekas, vietos bendruomenes, kitas visuomenines organizacijas  įvertinti savo vietovės kultūros paveldą, tai, ką būtina išsaugoti, kas atspindi savivaldybės tapatumą ir aktyviau prisidėti prie nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo. Savivaldybių indėlis inventorizuojant kultūros paveldą yra labai svarbus atskleidžiant ir saugant kultūros paveldą.

Departamento specialistai tikisi sėkmingo bendradarbiavimo, yra pasirengę prisidėti ir prie mūsų projektų bei organizuoti bendras veiklas.

Norint gauti papildomos informacijos – galima rašyti į Kultūros paveldo departamento Faceebok paskyrą arba kreiptis el. paštu, adresu rasa.visockaite@kpd.lt bei skambinti telefonu +37066654779. 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window